Välkommen till Nationalbiblioteket

Nationalbiblioteket är en kulturarvsorganisation som är öppen för alla och ger rikstäckande betjäning för medborgare, vetenskapssamhällen och andra aktörer inom samhället.

Evenemang

Nationalbiblioteket erbjuder kulturevenemang och utställningar som är öppna för alla samt utbildningar och övriga evenemang som är öppna för yrkesbibliotekarier.

Utställningar

Nationalbibliotekets strategi 2021–2030

Vår vision: Bildning i kärnan av samhället. Nationalbibliotekets material och tjänster stärker samhällets kunskapsunderlag, bildning, lärande och forskning.

Arbeta på Nationalbiblioteket

På Nationalbiblioteket arbetar över 230 experter från olika branscher med meningsfulla uppgifter som gör skillnad. Vill du bli en av oss? Bekanta dig med biblioteket och våra lediga anställningar!

Kulturarv för det gemensamma bästa

Nationalbiblioteket utvecklar sina tjänster för att stärka jämställdheten i Finland. Vi synliggör kulturarvsmaterialet i samarbete med våra samarbetspartner och arbetar för att vårt publicerade kulturarv ska vara så öppet och enkelt tillgängligt som möjligt. 

Till stöd för forskningen (öppnas i en ny flik)

Vi bygger flerspråkiga och tvärvetenskapliga samlingar till stöd för forskningen och utvecklar våra samlingstjänster för att stödja digital humaniora. Vi främjar forskarnas möjligheter till öppen publicering och deltar också i intressanta forskningsprojekt.

Genom nätverkssamarbete mot framtiden

Vi utvecklar våra tjänster och vår verksamhet tillsammans med våra kunder och de viktgaste intressentgrupperna. Vi deltar aktivt i den internationella utvecklingen av biblioteksbranschen. Det mervärde som nätverkssamarbetet ger oss är viktigt.

Hållbar utveckling

Ansvarsfullhet är viktigt för oss och vi förbinder oss till att främja hållbar utveckling inom vår verksamhet.
Bekanta dig med vårt program för hållbar utveckling på Nationalbiblioteket 2021–2030.