Vårt digitala kulturarv

Undervisnings- och kulturministeriets digitala kulturarvshelhet upprätthåller tjänster med uppgift att förbättra tillgången och tillgängligheten till kulturarvsinformation. I tjänstehelheten ingår också att förbättra informationens långvariga förvaring. Nationalbiblioteket ansvarar för kommunikationen om helheten.

 

Undervisnings- och kulturministeriets digitala kulturarvshelhet upprätthåller tjänster med uppgift att förbättra tillgången och tillgängligheten till kulturarvsinformation, samt att förbättra den långsvaria förvaringen av informationenMan utvecklar lösningar för att förbättra interoperabiliteten mellan information och informationssystem och främjar samarbete, samverkan och digitalt kunnande mellan arkiv, bibliotek och museerNationalbiblioteket ansvarar för kommunikationen om helheten.

Genom att kommunicera om helheten för digitalt kulturarv (Digime) erbjuder Nationalbiblioteket bibliotek, arkiv och museer information om aktuella ärenden inom det digitala kulturarvet och om tjänster för tillgänglighet och långvarig förvaring. Med kommunikationens hjälp främjar vi samarbetet mellan bibliotek, arkiv och museer och ökar organisationernas medvetenhet om betydelsen av samverkan mellan information och system. I kommunikationen om Digime lyfter vi fram det digitala kulturarvet och de omfattande möjligheter som ges att på samhällsnivå utnyttja information, tjänster och kunnande om kulturarvet. 

Mer information: 
Undervisnings- och kulturministeriets webbplats: https://minedu.fi/sv/digitala-kulturarvet
Digime-helhetens webbplats: www.digime.fi

Digime:s kontaktuppgifter
Nationalbiblioteket