Vårt digitala kulturarv

Inom undervisnings- och kulturministeriets digitala kulturarvshelhet upprätthålls tjänster för att förbättra tillgången och tillgängligheten till samt långvarig förvaring av information. Nationalbiblioteket svarar för kommunikationen om helheten på webbplatsen Digime.

 

Inom undervisnings- och kulturministeriets digitala kulturarvshelhet upprätthålls tjänster för att förbättra tillgången och tillgängligheten till samt långvarig förvaring av information. Inom helheten utvecklas lösningar för att förbättra interoperabiliteten mellan information och informationssystem samt främjas samarbete, samverkan och digitalt kunnande mellan arkiv, bibliotek och museerNationalbiblioteket svarar för kommunikationen om helheten på webbplatsen Digime.

Målet med kommunikationsansvaret för helheten för digitalt kulturarv (Digime) är att erbjuda bibliotek, arkiv och museer information om aktuella ärenden inom det digitala kulturarvet och om tjänster för tillgänglighet och långvarig förvaring, att främja samarbetet mellan bibliotek, arkiv och museer genom kommunikationsmetoder samt att öka organisationernas medvetenhet om betydelsen av samverkan mellan information och system. Digime-kommunikationen lyfter fram det digitala kulturarvet samt de breda möjligheterna att utnyttja tillhörande information, tjänster och kunnande i samhället. 

 

Mer information: 
Undervisnings- och kulturministeriets webbplats: https://minedu.fi/sv/digitala-kulturarvet
Digime-helhetens webbplats: www.digime.fi

 

Digime tjänsteadress
Nationalbiblioteket