VACKERT!
Tre utställningar

Bokbindningens pärlor vid Nationalbiblioteket​
1.3. - 22.12.2018, Galleri

Böcker som gläder med sin estetik, sina vackra material och bokbindarnas förbluffande yrkeskunskap. Utställningen bjuder på vackert läder, skinande siden, bladguld, metallbeslag och skickliga dekorationer, utan att glömma allmogens vardagliga böcker. I utställningen ingår böcker från slutet av 1400-talet till medlet av 1800-talet. 

Nordiska bokband 2018​
1.3. - 14.5.2018, Galleri

Utställningen presenterar nutida band gjorda av de främsta bokbindarna i Norden, med band i fri form som tema. Juryn har valt att belöna några av utställningsbanden med hedersomnämnanden. Deltagarna är nordiska professionella bokbindare eller personer med bokbinderi som hobby. Utställningen arrangeras för fjärde gången och Finland är värdland 2018.

De vacraste böcker 2017
16.5. - 22.12.2018, Galleri

Utställningsarbetsgrupp:
Sakkunniga: Anna Perälä, Leena Pärssinen
Hanna Kemppi (slaviska böcker)
Esbo Bokbindare rf: Seppo Seppälä, Hannu Laine, Rudolf Sommer
Nationalbiblioteket: Katri Nissilä, Heidi Törrönen, Sisko Vuorikari
Utställningsarkitekt: Maara Kinnermä
Fotografering: Niilo Hassi, Harri Aaltonen

I samarbete med: Esbo Bokbindare rf, Finlands serieförening och Nationalbiblioteket.