VACKERT!

VACKERT!
Tre utställningar
1.3. - 22.12.2018, Nationalbibliotekets Galleri

Bokbindningens pärlor vid Nationalbiblioteket​
1.3.-22.12.2018


Böcker som gläder med sin estetik, sina vackra material och bokbindarnas förbluffande yrkeskunskap. Utställningen bjuder på vackert läder, skinande siden, bladguld, metallbeslag och skickliga dekorationer, utan att glömma allmogens vardagliga böcker. I utställningen ingår böcker från slutet av 1400-talet till medlet av 1800-talet. 

Utställningsarbetsgrupp:
Sakkunniga: Anna Perälä, Leena Pärssinen
Hanna Kemppi (slaviska böcker)
Nationalbiblioteket: 
Katri Nissilä, Heidi Törrönen, Marleena Vihakara, Sisko Vuorikari
Utställningsarkitekt: Maara Kinnermä
Fotografering: Niilo Hassi, Harri Aaltonen
 

Tidens minne – Nationalbibliotekets konstnärsbokserie
Tatjana Bergelt, 2017

16.5. - 22.12.2018

Tidens minne gestaltar genom konstnärens ögon berättelsen om Nationalbiblioteket, dess samlingar och människorna som arbetar med samlingarna. Bokserien består av tre delar: Rum, Tid och Minne. Seriens tre volymer återspeglar samtidigt bibliotekets tre salar,  vars färgskala tagits med i böckerna (vitt, grönt och gult), de finländska blåvita färgerna inte att förglömma.  Bokseriens unika fodral inrymmer alla tre volymer.

Bilder: Tatjana Bergelt
Översättningar: Tatjana Bergelt, Heikki Karjalainen,
Pekka Sammallahti och Christine Schlosser
Dikt: Nils Aslak Valkeapää
Texter: Mika Karhu och Tatjana Bergelt
Citat ur Alberto Manguels bok The Library at Night

Bokserien är tryckt med pigmenttryck på japanskt papper och verken är bundna av bokbinderiet Thomas Lüttich i Weimar, Tyskland. Upplagan omfattar 7 exemplar + konstnärens exemplar
 

De vacraste böcker 2017
16.5. - 22.12.2018, Galleri

I samarbete med: Kommittén för Finlands bokkonst och Nationalbiblioteket.