Utgivaren skall överlåta friexemplar

Detta meddelande har sänts till alla de utgivare av ljudinspelningar och upptagningar som finns i friexemplarbyråns kundregister.

Inhemska ljudinspelningar och upptagningar framställs i allt större mängd utomlands. För friexemplarsbyrån är utgivaren den viktigaste förvararen av kulturarvet inom det finländska musikfältet.

När en ljudinspelning eller en upptagning framställs utomlands är utgivaren ansvarig att överlåta ett friexemplar till Nationalbibliotekets friexemplarsbyrå. Utgivaren är överlåtelseskyldig även när utgåvan har framställts utomlands men beställningen är gjord via en i Finland anlitad agent eller annan mellanhand. Importören är överlåtelseskyldig endast om utgåvan har framställts utomlands och dess utgivare har inte ett verksamhetsställe i Finland.

Man skall även överlåta friexemplar av utgåvornas digitala versioner. Fysiska utgåvor skall överlåtas i ett exemplar av varje format. Digitala publikationer överlåts med hjälp av Nationalbibliotekets förnyade inlämningsformulär: https://luovutuslomake.kansalliskirjasto.fi/?lang=sv

Du kan bekanta dig närmare med friexemplarsverksamheten på vår webbplats: https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/friexemplarsbyran

Vänligen se till att vi får ett exemplar av varje utgiven format. Vi tar gärna emot feedback på vårt nya inlämningsformulär och svarar på frågor gällande friexemplar. 

Kontaktuppgifter