Utgivar- och förvärvsstatistik

OBS! Statistiken om tidningar och tidskrifter på året 2020 publiceras undantagsvis i oktober, statistiken om böcker på året 2019 kommer att publiceras 2021 p.g.a. undantagstillståndet. Statistiken över inhemska tryckalster och upptagningar baserar sig på förvärven av friexemplar. Statistiken publiceras i bl.a. Statistikcentralens och Unescos statistiska årsböcker. Förra årets statistik om böcker samt tidningar och tidskrifter publiceras i september. Statistik om andra publikationer publiceras i början av året.