OBS! Statistiken på året 2020 kommer att publiceras försenad p.g.a. undantagstillståndet, tidpunkten meddelas i början av hösten.

Statistiken över inhemska tryckalster och upptagningar baserar sig på förvärven av friexemplar. Statistiken publiceras i bl.a. Statistikcentralens och Unescos statistiska årsböcker.

Förra årets statistik om böcker samt tidningar och tidskrifter publiceras i september. Statistik om andra publikationer publiceras i början av året.