Nationalbiblioteket är Finlands största och äldsta vetenskapliga bibliotek och en av de största fristående institutionerna vid Helsingfors universitet. Biblioteket ansvarar för utökning, beskrivning, förvaring och tillhandahållande av vårt nationella publikationsarv och av sina unika samlingar.

VÅR VISION – Nationens skatter för alla

”Skatterna” är diverse unika samlingar och innehåll som förmedlas på olika sätt till dem som behöver informationen.

”För alla” beskriver olika typer av personer som behöver informationen, både nu och i framtiden. Skatterna tillhör hela nationen.

VÅR VERKSAMHETSTANKE

 • Vi säkrar tillgängligheten till det nationellt publicerade kulturarvet.
 • Vi förmedlar och producerar informationsinnehåll till forskning, studier, medborgare och samhälle.
 • Vi utvecklar tjänsterna i samarbete med andra aktörer inom biblioteksnätet och informationssamhället.

VÅRT UPPDRAG

Vi ansvarar för att förvara, upprätthålla och göra tillgängligt det nationella publicerade kulturarvet.

I våra uppgifter ingår att utveckla och erbjuda nationella tjänster för universitetsbibliotek, allmänna bibliotek, bibliotek på yrkeshögskolor och specialbibliotek samt främja biblioteksväsendets inhemska och internationella samarbete.

Dessutom ansvarar vi för att spara och förvara kulturresurser i enlighet med uppgifter som anges i lagen (1433/2007). Förvaring sker i samarbete med aktörer inom förlagsbranschen för bruk av forskare av den inhemska publikationsproduktionen och andra som behöver den (friexemplarverksamhet).

Vi är en separat institution vid Helsingfors universitet.

Mer information:

Universitetslagen (558/2009), paragraferna 70 och 71»

Statsrådets förordning om universiteten (770/2009)»

Lag om deponering och förvaring av kulturmaterial»

VÅR STRATEGI

Forskarnas och kundernas verksamhetsmiljö har blivit digitaliserad.
Nationalbiblioteket eftersträvar med sina strategiska lösningar att skapa en effektiv och öppen
miljö för kunderna.

I våra strategiska mål ingår att

 1. Nationalbiblioteket producerar digitala tjänster för samhället.
 2. Nationalbibliotekets datalager och tjänster stöder öppen tillgång.
 3. Vi skapar förutsättningar för digitala forsknings- och lärmiljöer.

Nationalbibliotekets strategi för perioden 2016 - 2020 (Doria.fi)
Nationalbibliotekets strategi för perioden 2021–2030 (Doria.fi)

Öppna Nationalbiblioteket

Vi är en öppen organisation som planerar sin verksamhet i samarbete med de viktigaste intressenterna och samarbetspartnerna. En öppen verksamhetsform ökar förtroendet.

Öppna resurser och tjänster kan bättre utnyttjas av kunderna och har större genomslagskraft i samhället.

Nationalbiblioteket

 1. främjar öppen vetenskap och öppen tillgång till kulturarvet.
 2. utvecklar öppna tjänster.
 3. planerar och utvecklar tjänster tillsammans med kunderna och sina samarbetspartner.
 4. integrerar sina öppna tjänster i de nationella och internationella infrastrukturerna och tjänsterna.
 5. bereder sin strategi och centrala policy som styr verksamheten i samarbete med de viktigaste intressenterna och samarbetspartnerna.
 6. främjar spridandet av kunskap, delar med sig av sin kunskap och lär sig av andra.
 7. påverkar utvecklingen av lagstiftningen så att den på bästa sätt stöder öppen användning av resurser och tjänster.
 8. strävar efter att i sina avtal säkerställa att resurserna är så öppna som möjligt.