Visningar av samlingarna för studerande

Nationalbiblioteket utvecklar sina forsknings- och studietjänster.

Service beskrivning

Personalen visar gärna bibliotekets samlingar och berättar om forskningsmöjligheterna för grupper av studerande från högskolor och andra läroanstalter. Nationalbiblioteket erbjuder utmärkt forskningsmaterial för examensarbeten. Vi ger också vägledning i informationssökning och i användning av elektroniskt material.

Tjänsten är avgiftsfri.

Boka ett tvåtimmarsbesök t.ex. för dina proseminariedeltagare genom att skicka ett meddelande till adressen nationalbiblioteket@helsinki.fi.

Ange tidpunkten då ni önskar besöka Nationalbiblioteket och vilket forskningsområde du företräder. Beskriv även inriktningen på seminariet eller kursen eller vilka ämnen eller material dina studerande kan tänkas vara intresserade av. Du kan även skicka en förteckning över seminarieuppsatsernas ämnen.

Vi försöker skräddarsy besökets innehåll utifrån gruppens behov. Vid alla visningar ges dessutom en översikt över Nationalbibliotekets historia och samlingar. Besökarna får inblick i handskrivet, tryckt och digitalt material.

Samlingarna har en betoning på kultur- och samhällsforskning. Speciellt starka områden är historieämnen, Rysslands- och Östeuropaforskning, filosofi, litteraturforskning, konsthistoria och musikforskning. Vi har även en stor mängd intressant material inom teologi, rättsvetenskap och visuell kultur.

Gå med i tjänsten

Gratis

Tjänstanvändare

Forskare, studenter

Del av ett servicepaket