Visningar av samlingarna för studerande

Vi främjar forskning och undervisning på högskolenivå genom att visa våra samlingar för studerande och ge råd om hur samlingarna kan användas för forskning.

Service beskrivning

Personalen förevisar bibliotekets samlingar och berättar om hur de kan användas för forskning. Visningarna lämpar sig för studerande i alla skeden av studierna, från grundkurser till proseminarium. 

På Nationalbiblioteket finns en stor och ständigt växande flerspråkig samling humanistisk och samhällsvetenskaplig forskningslitteratur. Vår särskilda betoning ligger på olika former av historia, forskning i Ryssland och Östeuropa, filosofi, litteraturvetenskap, konsthistoria och musikvetenskap. Utöver dessa kan vi erbjuda stora mängder forskningsmaterial inom teologi, juridik och forskning i visuell kultur. Intressanta helheter är också Nationalsamlingen, som innehåller hela det finska publicerade kulturarvet och kontinuerligt utökas med friexemplar, samt bibliotekets historiska samlingar och arkivmaterial. Här kan man t.ex. hitta gott om ämnen för examensarbeten. 

Du kan också få vägledning i informationssökning och användning av våra digitala material

Boka ett besök för dina studerande

Boka ett besök för t.ex. dina proseminariedeltagare genom att skicka ett meddelande till adressen nationalbiblioteket@helsinki.fi. Besöken är gratis. 

Ange vänligen när ni vill besöka Nationalbiblioteket och vilket forskningsområde du företräder. Beskriv även seminariets eller kursens inriktning och vilka ämnen eller material dina studerande kan tänkas vara intresserade av. Då kan vi bättre skräddarsy besöket enligt gruppens behov. Alla visningar innehåller också en genomgång av Nationalbibliotekets historia, under vilken besökarna får bekanta sig med handskrivet, tryckt och digitalt material.

Ett besök tar ungefär 1,5h och innehåller en rundvandring i bibliotekets kundutrymmen. Vi kan också ordna presentationer på distans, via Zoom eller Teams. 

Gå med i tjänsten

Gratis

Tjänstanvändare

Forskare, studenter

Del av ett servicepaket