Viola – Finlands nationaldiskografi

Viola är Finlands nationaldiskografi och nationalbibliografi över notmaterial.

Service beskrivning

Viola är Finlands nationaldiskografi och nationalbibliografi över notmaterial. Databasen innehåller uppgifter om finländska ljudinspelningar från och med 1901 och om finländska noter från och med 1977. I Viola finns uppgifter om både musikpublikationer och om de enskilda verk och musikstycken som ingår i dem. Viola innehåller totalt cirka 1,1 miljon katalogposter. Databasen utökas med ungefär 20 000 nya poster om året. 

Du hittar Nationaldiskografin Viola, nationalbibliografin Fennica och nationalsamlingen, samt referenser till finländska tryckta noter, musikinspelningar och artiklar som ingår i samingen, i Nationalbibliotekets söktjänst.

Bakgrundsinformation

Nationalbiblioteket inledde katalogiseringen av ljudinspelningar år 1998. Uppgifter om inhemska ljudinspelningar som är äldre än så härstammar från Nationella ljudinspelningsarkivets databas (1901–1973), databasen Fono vid Rundradion (1974–1997) samt databasen Musti vid Jyväskylä universitet (1983–1992). Uppgifterna har kompletterats vid Nationalbiblioteket. Vissa uppgifter om de nyaste ljudinspelningarna hämtas alltjämt från Rundradion (2000–2008, 2011–).

Viola i siffror (juni 2021):

cirka 130 000 ljudinspelningar som innehåller 790 000 musikstycken, 30 000 musikalier (utgåvor med noter) som innehåller 150 000 musikstycken och 5 000 notmanuskript.

Innehållsproducent inklusive bibliotekskod:

  • Nationalbiblioteket, FI-NLD

Övriga informationslämnare som tidigare beskrivit material i Viola: Helsingfors universitetsbibliotek, Jyväskylä universitetsbibliotek och institutionen för musik, Global Music Centre, Musiikkiarkisto, Sibelius-Akademin, Tammerfors universitets musikforskning, Teaterhögskolans bibliotek, Åbo yrkeshögskolas bibliotek, Åbo universitets musikvetenskap, Depåbiblioteket, och Sibeliusmuseet (Åbo Akademi).

Gå med i tjänsten

Gratis

Information om att gå med i tjänsten

Det är gratis att söka i Viola via Nationalbibliotekets söktjänst. 

Del av ett servicepaket