Utställningar

Nationalbiblioteket ordnar årligen olika utställningar. Vi vill erbjuda medborgarna en varierande kulturverksamhet som bjuder på upplevelser, glädje och inspiration för informationssökning och studier i bokkultur. Utställningarna och evenemangen är gratis och öppna för alla intresserade. 

 

Service beskrivning

Nationalbiblioteket ordnar årligen olika utställningar. Vi vill erbjuda medborgarna en varierande kulturverksamhet som bjuder på upplevelser, glädje och inspiration för informationssökning och studier i bokkultur. Utställningarna och evenemangen är gratis och öppna för alla intresserade. 

 

Bakgrundsinformation

Du hittar en förteckning över våra tidigare utställningar här (på finska)

Gå med i tjänsten

Gratis

Del av ett servicepaket