Skosmos

Skosmos är en tesaurus- och ontologiläsare med öppen källkod som utvecklas vid Nationalbiblioteket och som används i Finto.

Service beskrivning

Skosmos är en tesaurus- och ontologiläsare med öppen källkod som utvecklas vid Nationalbiblioteket och som används i Finto. Utvecklingen av Skosmos sker på plattformen Github där vem som helst kan följa med och kommentera processen.

Skosmos-gränssnittet finns på tio språk och översättningarna uppdateras regelbundet varje gång en ny version publiceras. Skosmos används också i andra sammanhang än i Finto, även utomlands (t.ex. använder Unesco och FAO Skosmos). Utländska aktörer har också tagit del i utvecklingen av Skosmos, bl.a. i form av utvecklingsförslag.

Vi informerar om arbetet med att utveckla Skosmos, och om nya versioner, via Finto-tjänstens utskickslista. Skosmos har tagits fram för tesaurusar och ontologier i SKOS-format.

Information om att gå med i tjänsten

Skosmos bygger på öppen källkod och utvecklas på den öppna plattformen Github. 

Del av ett servicepaket