Skosmos

Skosmos är en tesaurus- och ontologiläsare med öppen källkod som utvecklas vid Nationalbiblioteket och som fungerar med Finto.

Service beskrivning

Skosmos är en tesaurus- och ontologiläsare med öppen källkod som utvecklas vid Nationalbiblioteket och som fungerar med Finto. Utvecklingen av Skosmos sker på plattformen Github och är öppen för vem som helst att följa och kommentera. Skosmos-gränssnittet finns på tio språk och översättningarna uppdateras regelbundet som en del av varje version som publiceras. Skosmos används redan även på andra ställen än i Finto, också utomlands (t.ex. Unesco och FAO använder Skosmos). Utländska aktörer har också inkluderats i utvecklingen av Skosmos, bl.a. i form av utvecklingsförslag. Skosmos har tagits fram för tesaurusar och ontologier i SKOS-format.

Information om att gå med i tjänsten

.

Del av ett servicepaket