Öppen publicering

FinELib är ett konsortium som har till uppgift att trygga och förbättra tillgången till digitalt material. I konsortiet ingår finländska högskolor, forskningsinstitut och allmänna bibliotek. FinElibs kontor finns på Nationalbiblioteket.

Service beskrivning

FinElib förhandlar med vetenskapliga förläggare om avtal som inkluderar open access-förmåner. Avtalen gör det möjligt för skribenter att publicera sina artiklar som öppet tillgängliga, antingen kostnadsfritt eller till reducerad författaravgift. Du hittar råd om öppet tillgänglig publicering på FinELibs webbplats.

Gå med i tjänsten

Tjänstanvändning kräver inte betalning

Tjänstanvändare

Forskare, studenter

Del av ett servicepaket