Öppen publicering

FinELib är ett konsortium för finländska högskolor, forskningsinstitut och allmänna bibliotek med uppgift att trygga och förbättra tillgången på digitalt material. FinELib-kontoret för konsortiet finns i Nationalbiblioteket.

Service beskrivning

De vetenskapliga tidskriftsavtalen som FinELib förhandlat fram inkluderar fri tillgångsförmåner som gör att den ansvariga författaren kan publicera sin artikel öppet, antingen kostnadsfritt eller till reducerad författaravgift. Du kan hitta råd om frågor som rör öppen publicering på FinELibs webbplats.

Gå med i tjänsten

Tjänstanvändning kräver inte betalning

Tjänstanvändare

Forskare, studenter

Del av ett servicepaket