Mikrofilmningstjänster

Mikrofilmningstjänster

Service beskrivning

Mikrofilmningstjänster

Vi förmedlar mikrofilmskopior av dagstidningar till bibliotek. Nationalbiblioteket digitaliserar alla tidningar som utkommer i Finland och publicerar dem på mikrofilm (Computer output microfilm).

Mikrofilmen håller i minst 500 år om den förvaras rätt. Filmen kan användas vid digitalisering.

Bakgrundsinformation

Förvaring av samlingarna

Länk till prislistan för tjänster

Sök i vårt mikrofilmade material

Länk till mikrofotograferat material och tidningar som ska beskrivas

Gå med i tjänsten

Betald service
För att gå med i tjänsten krävs ett kontrakt

Del av ett servicepaket