Melinda

Melinda är en nationell samarbetsmiljö för bibliografisk beskrivning, och en nationell metadataresurs som samlar beskrivande metadata om biblioteksmaterial på ett och samma ställe.

Service beskrivning

Melinda är en nationell samarbetsmiljö för bibliografisk beskrivning, och en nationell metadataresurs som samlar beskrivande metadata om biblioteksmaterial på ett och samma ställe. Biblioteken beskriver sina material i en gemensam metadataresurs, där man även kan utnyttja uppgifterna. Genom att koncentrera uppgifterna till ett ställe sparar man arbete och kostnader vid biblioteken och kan man även erbjuda kunderna bättre service.

I regel innehåller Melinda de medverkande bibliotekens samtliga material. Lärdomsprov och elektroniska materialpaket har biblioteken beskrivit enligt egen praxis och licensvillkor.

Nationalbiblioteket utvecklar verksamhetsmodellen för Melinda i samarbete med biblioteken för att den allt bättre ska svara på bibliotekens nuvarande och framtida behov. 

Bakgrundsinformation

Melinda har sitt ursprung i Linda, samkatalogen för universitets- och sambiblioteken samt vissa specialbibliotek. Utöver bibliotekens referensdata ingår Finlands nationalbibliografi (Fennica) i Melinda. I och med projektet för en nationell metadataresurs kom yrkeshögskolebiblioteken med 2012–2014 och de första allmänna biblioteken 2015. Melinda kommer stegvis att bli en gemensam metadataresurs för de finländska biblioteken. Avsikten är att ett verk eller material ska beskrivas endast en gång i Finland i den nationella metadataresursen, vilket minskar mängden dubbelt arbete.

Gå med i tjänsten

För att gå med i tjänsten krävs ett kontrakt

Del av ett servicepaket