MARC 21

MARC 21 är ett internationellt beskrivnings- och dataöverföringsformat som upprätthålls och utvecklas av Kongressbiblioteket.

Service beskrivning

MARC 21 är ett internationellt beskrivnings- och dataöverföringsformat som upprätthålls och utvecklas av Kongressbiblioteket. Nationalbiblioteket tillhandahåller finsk- och svenskspråkiga versioner av formatet, ger handledning och utbildning i anknytning till dem och upprätthåller internationella kontakter. I tjänsten ingår också att producera konversioner mellan olika formatversioner och uppdateringar för användning i bibliotekssystem. För skapande och testning av konversioner erbjuds det separata programmet USEMARCON.

Bakgrundsinformation

Kongressbibliotekets MARC 21-webbplats: http://www.loc.gov/marc/

Gå med i tjänsten

Gratis

Del av ett servicepaket