Lån och returnering

För att låna Nationalbibliotekets material behöver du ett nationalbibliotekskort. Materialen i våra samlingar kan du få antingen som traditionellt hemlån eller som läsesalslån då du får ta del av materialet i bibliotekets lokaler.

Service beskrivning

Hemlån och läsesalslån

För att låna Nationalbibliotekets material behöver du ett nationalbibliotekskort. Du lånar böckerna själv i våra låneautomater. För att låna behöver du ditt bibliotekskort och dess fyrsiffriga PIN-kod. Alla böcker som lånas ut har en lånetid på 28 dagar.

Lånetiderna för material som kan lånas hem anges i Nationalbibliotekets söktjänst. En del av vårt material fås endast som läsesalslån, det vill säga det får användas endast i våra bibliotekslokaler. Lånetiderna för läsesalslån är 28 dygn. Läsesalslån förvaras i läsesalen på hyllor avsedda för materialen.

Om någon har reserverat ett material som du har lånat, meddelas du om det via e-postadressen som du angett i dina kunduppgifter.

Obetalda förseningsavgifter (15 € och över) förhindrar lån. Låneförbudet kan förhindra lån, omlån och reservering i Nationalbiblioteket.

Omlån och returnering

Omlån kan göras i kansalliskirjasto.finna.fi. Du behöver ditt bibliotekskort: dess nummer och PIN-kod.

Du kan också göra omlån via vår kundtjänst genom att antingen ringa eller skicka e-post.

Om materialet är reserverat gör det inte att låna om.

Återlämningsautomaten finns till höger vid ingången till Nationalbiblioteket.

Nationalbibliotekets lån kan returneras bara till Nationalbiblioteket.

Du kan på eget ansvar återlämna en bok per post. Låntagaren ansvarar för det lånade materialet tills det når biblioteket.

Material kan skickas till följande adress:

Per post med PB-numret:
Nationalbiblioteket
Kundtjänst
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

Telefonnummer för post: 050 448 7050

Besöksadress för kuriren (t.ex. DHL, UPS):
Nationalbiblioteket
Kundtjänst
Unionsgatan 36
00170 Helsingfors

Förseningsavgifter

För material som återlämnat eller lånas om efter förfallodagen debiteras en förseningsavgift.

Vi meddelar våra kunder om lån som förfaller via e-postadressen som de angett i Nationalbibliotekets databas.

Om en bok som är försenad inte returneras inom fyra veckor, får låntagaren låneförbud. Även obetalda avgifter (15 € och över) leder till låneförbud. Låneförbudet kan förhindra reservering, lån och omlån i Nationalbiblioteket.

Efter den andra betalningspåminnelsen överförs förseningsavgiften till indrivning.

För borttappade och icke returnerade böcker debiteras en separat ersättning.

Låneförbudet hävs när du returnerar eller ersätter det material som orsakat låneförbudet och betalar förseningsavgifterna.

Del av ett servicepaket