Lån och återlämning

För att låna Nationalbibliotekets material behöver du ett nationalbibliotekskort. Du kan låna material ur våra samlingar som traditionella hemlån eller som läsesalslån. I det senare fallet får du ta del av materialet på plats i bibliotekets lokaler.

Service beskrivning

Hemlån och läsesalslån

För att låna Nationalbibliotekets material behöver du ett nationalbibliotekskort. Du lånar böckerna själv i våra låneautomater. För att låna behöver du ditt bibliotekskort och dess fyrsiffriga PIN-kod. Alla böcker som lånas ut har en lånetid på 28 dagar.

Lånetiderna för material som kan lånas hem anges i Nationalbibliotekets söktjänst. En del av vårt material fås endast som läsesalslån, det vill säga det får användas endast i bibliotekets lokaler. Lånetiderna för läsesalslån är 28 dygn. Läsesalslån förvaras i läsesalen på hyllor avsedda för materialen.

Om någon har reserverat ett material som du har lånat, meddelar vi dig om det via e-postadressen som du angett i dina kunduppgifter.

Obetalda förseningsavgifter (15 € och mer) leder till låneförbud. Om du är belagd med låneförbud kan du varken låna, låna om eller reservera material på Nationalbiblioteket.

Omlån och återlämning

Du lånar om, d.v.s. förnyar, dina lån via vår söktjänst kansalliskirjasto.finna.fi. Du behöver ditt bibliotekskort, dess nummer och PIN-kod.

Du kan också göra omlån via vår kundtjänst genom att ringa eller skicka e-post.

Du kan förnya lånen 50 gånger om de inte är reserverade och du inte har låneförbud.

Återlämningsautomaten finns till höger vid ingången till Nationalbiblioteket.

Nationalbibliotekets lån kan endast returneras till Nationalbiblioteket.

Det går också att på eget ansvar återlämna en bok per post. Låntagaren ansvarar då för det lånade materialet tills det når biblioteket.

Material kan skickas till följande adress:

Per post med PB-nummer:
Nationalbiblioteket
Kundtjänst
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

Telefonnummer för postförsändelser: 050 448 7050

Besöksadress för kurirer (t.ex. DHL, UPS):
Nationalbiblioteket
Kundtjänst
Unionsgatan 36
00170 Helsingfors

Förseningsavgifter

För material som återlämnat eller lånas om efter förfallodagen debiterar vi en förseningsavgift.

Vi skickar en påminnelse om förfallande lån till den e-postadress som finns i kundregistret. 

Låntagare som inte returnerar försenade lån inom fyra veckor beläggs med låneförbud. Obetalade böter på över 15 euro leder också till låneförbud. Om du är belagd med låneförbud kan du inte reservera, låna eller låna om material som tillhör Nationalbibliotekets samlingar.

Efter två betalningspåminnelser övergår indrivningen av förseningsavgifter från Nationalbiblioteket till en indrivningsbyrå.

För borttappade och icke returnerade böcker debiteras en separat ersättning.

Låneförbudet hävs när du returnerar eller ersätter det material som orsakat låneförbudet och betalar förseningsavgifterna.

Del av ett servicepaket