Kopieringstjänst

Det går att beställa kopior av Nationalbibliotekets material. Kopieringstjänsten gör papperskopior och digitala kopior för såväl privat bruk som forskning och publikationsverksamhet. Kunderna kan också själva kopiera material eller fotografera det med egen kamera enligt villkoren nedan.

Service beskrivning

Vilka material får jag kopiera själv och vilka inte?

Du kan själv ta kopior av material som är tillgängligt för hemlån och material i referensbiblioteket. Enligt lag får man ta kopior för privat bruk av offentliggjort material även i sådana fall där upphovsrätterna till verket fortfarande gäller. 

Följande material är det inte tillåtet att kopiera själv för att vi ska kunna säkerställa deras bevarande. Du kan beställa kopior av dem via kopieringstjänsten:

  • Material i Nationalsamlingen
  • Material i historiska samlingar samt special- och arkivsamlingar
  • Rariteter och material som lätt skadas

Kan jag fotografera material med min kamera?

I regel kan du fotografera alla material med din digitalkamera, även material som du inte själv får kopiera. Förutsättningen är att fotograferingen sker utan att du stör andra eller skadar materialet. Du får inte använda blixt.

I specialläsesalen måste du be personalen om lov att fotografera. Användningen av arkivmaterial kan omfattas av begränsningar, och därför är det alltid bäst att be om lov att fotografera i förväg.

På biblioteket finns ett fotograferingsrum för krävande fotografering, där du kan fotografera material med egen kamera. Avtala om arrangemangen, beställ det material du behöver och fyll i formuläret för fotograferingstillstånd senast tre dagar i förväg.

En biblioteksanställd övervakar fotograferingen om materialet är gammalt eller unikt. För användning av rummet och övervakningen debiteras en avgift enligt prislistan för tjänster.

Hur beställer jag kopior?

Gör en beställning genom att fylla i eformuläret för beställning av kopior antingen på nätet eller skicka en beställning via e-post.

Om det är fråga om ett material som finns i form av ett ersättande dokument (mikrofilm, digital kopia) gör vi papperskopian av det dokumentet för att säkerställa bevarandet av originalmaterialet.

Upphovsrättslagen begränsar kopieringstjänstens verksamhet. Vi kan endast kopiera delar av publikationer som har gällande upphovsrätt. Av musikpublikationer (musiktryck, ljudinspelningar) får vi inte ta några kopior alls utan rättsinnehavarens tillstånd. Vi kan bara digitalisera material ifall upphovsrätten har upphört.

Leveranstiden är en vecka. Vi debiterar en avgift för beställningar enligt prislistan för tjänster. Vid frågor kan du kontakta kopieringstjänsten via epost nationalbiblioteket(at)helsinki.fi.

Beställa kopior av Nationalbibliotekets material via Formulär för kopieringtjänst.

När kan jag använda digitaliserings- och konserveringscentralens tjänster? (Nationalbibliotekets enhet i S:t Michel)

När

  • en stor mängd material ska digitaliseras eller kopieras på papper, till exempel hela publikationer eller omfattande publikationshelheter
  • materialet är i dåligt skick, skadas lätt eller har stort format

När du behöver

  • lagra de tekniska skedena i digitaliseringsprocessen (använda apparater, kvalitet, behandlingshistorik)
  • säkerställa att materialet behandlas i en säker miljö som uppfyller arkivkraven
  • efterbehandling av skannat material
  • planeringshjälp eller konsultation i ärendet, utöver digitalisering.

Mer information om digitaliserings- och kopieringstjänsterna

Gå med i tjänsten

Betald service

Del av ett servicepaket