Kompanjonskap inom digitalisering

Kompanjonskap inom digitalisering

Service beskrivning

Kompanjonskap inom digitalisering

Nationalbiblioteket erbjuder utgivare kompanjonskap inom digitalisering, med hjälp av vilka utgivaren och biblioteket kan digitalisera gemensamma material genom att dela på kostnaderna. Nationalbiblioteket får enligt sitt samhällsuppdrag rättigheter att göra det digitaliserade materialet tillgängligt för forskare, universitet, yrkeshögskolor, museer och arkiv för användning inom forskning och undervisning enligt avtal.

De upphovsrättsliga frågorna gällande publikationerna måste utredas. Parterna avtalar om tillgängliggörande av materialen.

Gå med i tjänsten

Betald service
För att gå med i tjänsten krävs ett kontrakt

Del av ett servicepaket