KOKO-ontologin

KOKO är en samling finländska ontologier som är anslutna till varandra genom spegling.

Service beskrivning

KOKO är en samling finländska ontologier som är anslutna till varandra genom spegling. Stommen i KOKO är Allmän finländsk ontologi ALLFO, till vilken ett antal ontologier inom specialområden har anslutits. Totalt innehåller KOKO cirka 50 000 begrepp. Följande ontologier ingår i KOKO:

 • naturresurs- och miljöontologin AFO,
 • ontologin för offentlig förvaltning JUHO,
 • ontologin för fiktivt material KAUNO,
 • ontologin för språkvetenskap KTO,
 • ontologin för litteraturvetenskap KITO,
 • ontologin för kulturforskning KULO,
 • ontologin för affärsverksamhet LIITO,
 • ontologin för trafik LIIKO,
 • ontologin för museibranschen MAO,
 • ontologin för musik MUSO,
 • sotatieteen ontologia SOTO
 • konstindustriella ontologin TAO,
 • ontologin för hälsa och välfärd TERO,
 • arbetarskyddsfondens ontologi TSR
 • fotografiska ontologin VALO
 • allmän finländsk ontologi, ALLFO

​Tjänsten Finto ansvarar för att upprätthålla ALLFO och uppdatera den i KOKO samt för att koordinera KOKO-samarbetet. För varje ontologi inom ett specialområde har en ägarorganisation utnämnts som svarar för att upprätthålla den aktuella ontologin. På vissa villkor kan även fler ontologier inom specialområden inkluderas i KOKO efter behov.

Bakgrundsinformation

Nationalbiblioteket har tillsammans med ontologiutvecklarnas samarbetsgrupp gjort upp riktlinjer för utvecklingen av de ontologier som baserar sig på ALLFO. De ontologier som ingår i KOKO baserar sig på ALLFO. 

Gå med i tjänsten

För att gå med i tjänsten krävs ett kontrakt
Tjänstanvändning kräver inte betalning
Ingen kundrelation krävs för att använda tjänsten
Gratis

Information om att gå med i tjänsten

-

Alternativt namn på tjänsten

KOKO

Del av ett servicepaket