KITT2 Statistikdatabas för vetenskapliga bibliotek

Nationalbibliotekets stöd för gemensam statistikföring är avslutat. Sista samstatistiken publicerades i maj 2021. 

Service beskrivning

Nationalbibliotekets stöd för gemensam statistikföring är avslutat. Sista samstatistiken publicerades i maj 2020. 

Det går att söka och bläddra i Tidserien för samstatistik för vetenskapliga biblioteken 2002–2020 på den nuvarande adressen https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi till slutet av 2022.  
    
I statistikdatabasen för vetenskapliga bibliotek (KITT2) samlades årligen statistikuppgifter som beskriver verksamheten vid de vetenskapliga biblioteken i Finland. KITT2 innehåller statistik om universitets- och yrkeshögskolebiblioteken samt vissa specialbibliotek från 2002 fram till 2020. Det går att bläddra i databasen till slutet av år 2022. Nationalbiblioteket svarade för underhållet och utvecklingen av databasen, medan informationsinnehållet skapades av biblioteken själva. Vid statistikföringen tillämpades den internationella standarden för biblioteksstatistik ISO 2789. Informationen i databasen hade tillställts enligt enhetliga kriterier och var jämförbar. 

Del av ett servicepaket