Juuli

Portalen Juuli – Finländska forskningspublikationer är avsedd för bläddring och sökning i publikationsuppgifter från finländska forskningsorganisationer.

Service beskrivning

Portalen Juuli – Finländska forskningspublikationer är avsedd för bläddring och sökning i publikationsuppgifter från finländska forskningsorganisationer. Referensuppgifterna i Juuli har sammanställts i samband med Undervisnings- och kulturministeriets informationsinsamling från de finländska högskolornas forskningsdatasystem.

Bakgrundsinformation

Nationalbiblioteket ansvarar för underhållet av portalen i samarbete med Undervisnings- och kulturministeriet och CSC.

Gå med i tjänsten

Betald service

Del av ett servicepaket