ISNI

ISNI är en identifikator som (International Standard Name Identifier) identifierar globalt, unikt och permanent personers och organisationers identiteter.

Service beskrivning

ISNI är en identifikator som (International Standard Name Identifier) identifierar globalt, unikt och permanent personers och organisationers identiteter. Med hjälp av ISNI går det att skilja på personer och organisationer med samma eller liknande namnformer. ISNI knyter samman de varierande namnformerna på en person eller organisation. (t.ex. olika translitterationer på samma namn).

Från och med år 2020  fungerar Nationalbiblioteket som en ISNI-RAG (ISNI Registration Agency), vilket betyder att Nationalbiblioteket kan förmedla nya ISNI registreringar och att Nationalbiblioteket är med och koordinerar ISNI-verksamheten på en nationell nivå. Mer information finns tillgängligt  på Aktörbeskrivningstjänstens webbsidor (på finska).

Nationalbiblioteket upprätthåller en aktörsdatabas och ca. 80 procent av de aktörer som finns i databasen ha en ISNI. Det betyder ca. 167 000 ISNI identifikatorer i nuläget och siffran torde stiga ännu.

Mer information om ISNI identifikatorn och verksamheten kring den finns tillgängligt på webbsidan för Aktörsbeskrivningstjänsten (på finska).

Bakgrundsinformation

Den internationella ISNI-byrån (ISNI International Agency http://www.isni.org/about) ansvarar för ISNI-databasen och för distributionen av ISNI-nummer. De ISNI-nummer som tagits i bruk går att söka på ISNIs webbsidor http://www.isni.org/search.   

Gå med i tjänsten

Betald service
För att gå med i tjänsten krävs ett kontrakt
Gratis

Del av ett servicepaket