ISMN-nummer

ISMN-numret identifierar musikalier som är avsedda för offentligt bruk.

Service beskrivning

ISMN-numret identifierar musikalier som är avsedda för offentligt bruk. Finlands nationella ISBN-central svarar även för tilldelningen av ISMN-nummer i Finland. Centralen upprätthåller ett nationellt förlagsregister och förmedlar information om finländska förläggare för nationellt och internationellt bruk.

Identifikationsnumren som en del av metadata betjänar hela förlagsbranschen och bibliotekssektorn och gör det enklare att identifiera, hantera och hitta publikationer. Numren används bl.a. i beställnings- och distributionssystem inom förlagsbranschen för att påskynda identifieringen av publikationer samt i internationella och nationella samkataloger och bibliografier samt i lånesystem vid bibliotek och vid informationssökning.

Alla musikalier samt varje publikationsform och varje ändrad upplaga av dem tilldelas ett eget ISMN-nummer. Detta underlättar identifieringen av publikationer i förlagsbranschens distributionskedja och garanterar att kunden får önskad publikation. Publikationsformen kan vara tryckt, audiovisuell eller elektronisk inspelning.

 

Bakgrundsinformation

Internationella ISMN-centralen koordinerar och utvecklar ISMN-verksamheten i samarbete med de nationella centralerna. Centralen upprätthåller ett internationellt system för nummertilldelning och ett förlagsregister.

Internationella ISMN-centralen

http://www.ismn-international.org/

 

ISMN Users' Manual

https://www.ismn-international.org/manual

Gå med i tjänsten

Gratis

Information om att gå med i tjänsten

Avgiftsfri tjänst

Del av ett servicepaket