ISBN-nummer

ISBN-numret identifierar böcker som är avsedda för offentligt bruk. Finlands nationella ISBN-central svarar för tilldelningen av ISBN-nummer i Finland.

Service beskrivning

ISBN-numret identifierar böcker som är avsedda för offentligt bruk. Finlands nationella ISBN-central svarar för tilldelningen av ISBN-nummer i Finland. Centralen upprätthåller ett nationellt förlagsregister och förmedlar information om finländska förläggare för nationellt och internationellt bruk.

Identifikationsnumren som en del av metadata betjänar hela förlagsbranschen och bibliotekssektorn och gör det enklare att identifiera, hantera och hitta publikationer. Numren används bl.a. i beställnings- och distributionssystem inom förlagsbranschen för att påskynda identifieringen av publikationer samt i internationella och nationella samkataloger och bibliografier samt i lånesystem vid bibliotek och vid informationssökning.

Alla böcker samt varje publikationsform och varje ändrad upplaga av dem tilldelas ett eget ISBN-nummer. Detta underlättar identifieringen av publikationer i förlagsbranschens distributionskedja och garanterar att kunden får önskad publikation. Publikationsformen kan vara tryckt bok, audiovisuell eller elektronisk inspelning.

Bakgrundsinformation

Internationella ISBN-centralen koordinerar och utvecklar ISBN-verksamheten i samarbete med de nationella ISBN-centralerna. Centralen upprätthåller ett internationellt system för nummertilldelning och ett förlagsregister.

Internationella ISBN-centralens webbplats

https://www.isbn-international.org/

ISBN Users' Manual

https://www.isbn-international.org/content/isbn-users-manual

Gå med i tjänsten

Gratis

Information om att gå med i tjänsten

Avgiftsfri tjänst

Del av ett servicepaket