Informationstjänst

Vår informationstjänst hjälper dig att hitta information och material från Nationalsamlingen och de humanistiska områden som bibliotekets samlingar omfattar.

Service beskrivning

På din begäran söker vi i bibliotekets tryckta och digitala samlingar och i andra nätmaterial. 

Du kan lämna en begäran om informationssökning per e-post, telefon eller på plats i bibliotekets kundtjänst.

Gå med i tjänsten

Betald service

Del av ett servicepaket