Handledning i informationssökning

Vi handleder dig i att söka information på egen hand.

Service beskrivning

Boka tid för handledning i informationssökning tillsammans med en av bibliotekets experter. 

Sökningar som varar under en halv timme är gratis. För mer omfattande sökningsuppdrag debiterar vi enligt prislistan.

Gå med i tjänsten

Betald service

Del av ett servicepaket