Forskningssamarbete

Vårt mål är att genom samarbete förbättra förutsättningarna för forskning inom kultur och samhälle och att göra våra material och tjänster brett tillgängliga för forskare. Vi utvecklar våra tjänster för forskare i samarbete med forskarsamhället.

Service beskrivning

Nationalbiblioteket deltar i forskningsprojekt som gör våra material tillgängligare och användbarare och som förbättrar deras kvalitet, exempelvis genom ny innehållsinformation eller användning av applikationer baserade på artificiell intelligens.   

Gå med i tjänsten

För att gå med i tjänsten krävs ett kontrakt

Del av ett servicepaket