Forskningssamarbete

Vårt mål är att genom samarbete förbättra förutsättningarna för forskning inom kultur och samhälle, göra våra material och tjänster väl tillgängliga inom forskningen och att utveckla de tjänster som behövs för forskning i samverkan med forskningsgemenskapen.

Service beskrivning

Vi deltar i forskningsprojekt som främjar tillgängligheten och användbarheten av våra material och som förbättrar materialens kvalitet, till exempel med ny typ av innehållsinformation eller genom att använda applikationer som baseras på artificiell intelligens. 

Bakgrundsinformation

Gå med i tjänsten

För att gå med i tjänsten krävs ett kontrakt

Del av ett servicepaket