Forskningslokaler

Som forskningslokaler för forskare och studerande erbjuder Nationalbiblioteket bokningsbara forskarplatser och förvaringsutrymmen för längre och intensivt arbete 

Service beskrivning

Som forskningslokaler för forskare och studerande erbjuder Nationalbiblioteket bokningsbara forskarplatser och förvaringsutrymmen. Ansökan om forskningslokaler pågår två gånger per år, i oktober-november och maj-juni. Du kan delta i ansökningsomgången genom att fylla i en e-blankett. Blanketten är tillgänglig under ansökningsperioden 16.5.-5.6.2022.

Du kan höra dig för om lokaler som blivit lediga under perioden på adressen nationalbiblioteket@helsinki.fi.

Nationalbibliotekets unika samlingar är avsedda för alla som är intresserade av att använda dem.

Forskningslokaler

Nationalbibliotekets forskningslokaler erbjuder möjligheter för längre och intensivt arbete bland bibliotekets material för forskare och studerande som skriver sin pro-gradu avhandling eller magisteruppsats. Forskningslokalerna tillåter forskare att förvara sitt material på personliga hyllor som reserverats för det. Ansökan om forskningslokaler arrangeras två gånger per år i maj och i oktober–november.

Forskarplatserna och förvaringsutrymmena – hyllorna och förvaringsskåpen – är avgiftsfria. 

Forskarplatserna och förvaringsutrymmena är öppna för alla. Vid beviljandet av platser beaktas: 

  • Behovet att använda Nationalbibliotekets materialsamlingar (särskilt läsesalslån)  
  • Forskarens arbetsrumssituation 
  • Forskarplatsens användning per vecka 

Platserna beviljas antingen för ett kalenderår (endast ansökningsomgången i oktober–november) eller för ett halvt år i taget. Förvaringsutrymmena – hyllorna och förvaringsskåpen beviljas för hela året. Användningsrätten gäller alltid för viss tid. 

Forskningslokalerna är uppdelade i fem grupper efter läge och användningssyfte. 

Södra salens forskarplatser

Södra salens forskarplatser lämpar sig framför allt för forskare och studerande som använder sig av humanistiska samlingens läsesalslån. Material från Fennica- och specialsamlingarna levereras inte till Södra salen. 

Alla som har fått en forskarplats har tillgång till en förvaringshylla (ca 2 meter) och ett flyttbart skåp för eget material med elektrisk låsning. Utöver de reserverade forskarplatserna finns det 12 lediga läsplatser i Södra salen. 

Slaviska bibliotekets forskarplatser

Platserna är avsedda särskilt för de som använder läsesalslån från Slaviska biblioteket och den öppna samlingen. Låsbara skåp ingår, och det går även att förvara läsesalslån på skrivbordet och på hyllorna. 

Norra salens hyllor

Norra salens 20 hyllor är avsedda för forskarnas personliga användning. I hyllan finns ett cirka 80 cm brett utrymme för läsesalslån. Eget material kan förvaras i hyllan under hela perioden. Det är på forskarens ansvar att förnya läsesalslånen. Forskaren ansvarar även för det egna materialet i hyllan. Material från Fennica- eller specialsamlingarna levereras inte till salen. 

Rotundans större förvaringsskåp, 6:e våningen

Rotundans låsbara förvaringsskåp (106x50x42 cm) lämpar sig för förvaring av eget material och egna tillbehör. Det material från bibliotekets samlingar som förvaras i förvaringsskåpen måste vara utlånat till skåpets innehavare (läsesalslån och material från den öppna samlingen). 

Rotundans mindre förvaringsskåp, 1:a våningen

Rotundans låsbara förvaringsskåp (36x37x45 cm) lämpar sig för förvaring av eget material och egna tillbehör. Det material från bibliotekets samlingar som förvaras i förvaringsskåpen måste vara utlånat till skåpets innehavare (läsesalslån och material från den öppna samlingen). 

Gå med i tjänsten

Gratis

Tjänstanvändare

Forskare, studenter

Del av ett servicepaket