Forskarutrymmen

Nationalbiblioteket erbjuder forskare och studerande bokningsbara forskarplatser och förvaringsutrymmen som kan användas för långvariga arbetsperioder.

Service beskrivning

Vi erbjuder bokningsbara forskarplatser och förvaringsutrymmen för forskare och studerande. Ansökan om forskarutrymmen är öppen två gånger per år, i oktober–november och maj–juni. Du kan delta i ansökan genom att fylla i en e-blankett. Blanketten är öppen mellan 8.-31.5.2023.

Du kan höra dig för om lokaler som blivit lediga under terminen på adressen nationalbiblioteket@helsinki.fi.

Nationalbibliotekets unika samlingar är tillgängliga för alla som är intresserade av att använda dem. Vi utvecklar våra forskings- och studietjänster i enlighet med forskarsamhällets behov. 

Forskarutrymmen

Nationalbibliotekets forskarutrymmen ger forskare och studerande möjlighet att under en längre tid arbeta bland bibliotekets material. Forskare kan förvara sitt material i personliga, för ändamålet reserverade hyllor i forskningslokalerna. Ansökan om forskarutrymmen är öppen två gånger per år, i maj–juni och i oktober–november.

Forskarplatserna och förvaringsutrymmena (hyllor och förvaringsskåp) är gratis. 

Forskarplatserna och förvaringsutrymmena är öppna för alla. Vid beviljandet av platser beaktas: 

  • Behovet att använda Nationalbibliotekets materialsamlingar (särskilt läsesalslån)  
  • Forskarens arbetsrumssituation 
  • Forskarplatsens användning per vecka 

Platserna beviljas antingen för ett kalenderår (endast ansökningsomgången i oktober–november) eller för ett halvt år i taget. Förvaringsutrymmena, d.v.s. hyllorna och förvaringsskåpen, beviljas för hela året. Användningsrätten gäller alltid för viss tid. 

Forskningslokalerna är uppdelade i fem grupper enligt läge och användningssyfte. 

Södra salens forskarplatser

Södra salens forskarplatser lämpar sig framför allt för forskare och studerande som använder sig av läsesalslån ur humanistiska samlingen. Material från Fennica- och specialsamlingarna levereras inte till Södra salen. 

Alla som har fått en forskarplats har tillgång till en förvaringshylla (ca 2 meter) och ett flytt- och låsbart skåp för eget material. Utöver de reserverade forskarplatserna finns det 12 lediga läsplatser i Södra salen. 

Slaviska bibliotekets forskarplatser

Platserna är avsedda särskilt för de som använder läsesalslån från Slaviska biblioteket och den öppna samlingen. Låsbara skåp ingår, och det går även att förvara läsesalslån på skrivbordet och på hyllorna. 

Norra salens hyllor

Norra salens 20 hyllor är avsedda för forskarnas personliga bruk. I hyllan finns ett cirka 80 cm brett utrymme för läsesalslån. Eget material kan förvaras i hyllan under hela perioden. Det är på forskarens ansvar att förnya läsesalslånen. Forskaren ansvarar även för det egna materialet i hyllan. Material från Fennica- eller specialsamlingarna levereras inte till salen. 

Rotundans större förvaringsskåp, 6:e våningen

Rotundans låsbara förvaringsskåp (106x50x42 cm) lämpar sig för förvaring av eget material och egna tillbehör. Endast skåpets innehavare får förvara material som lånats ur bibliotekets samlingar i skåpet (gäller läsesalslån och material ur  den öppna samlingen). 

Rotundans mindre förvaringsskåp, 1:a våningen

Rotundans låsbara förvaringsskåp (36x37x45 cm) lämpar sig för förvaring av eget material och egna tillbehör. Endast skåpets innehavare får förvara material som lånats ur bibliotekets samlingar i skåpet (gäller läsesalslån och material ur  den öppna samlingen). 

Gå med i tjänsten

Gratis

Tjänstanvändare

Forskare, studenter

Del av ett servicepaket