Finto AI

Finto AI är en tjänst för automatiserad ämnesordsindexering. Finto AI baserar sig på Annif, ett verktyg med öppen källkod som upprätthålls av Nationalbiblioteket.

Service beskrivning

Finto AI kan indexera text på tre språk: finska, svenska och engelska, samt ge förslag baserade på ALLFO (Allmän finländsk ontologi, också kallad YSO). Finto AI kan användas antingen via webbformulär eller ett gränssnitt (REST-API).

Finto AI används redan i några av de publikationsarkiv som Nationalbiblioteket upprätthåller. Till dessa hör t.ex Vasa, Tammerfors och Lapplands universitets publikationsarkiv. Då en studerande lämnar in sin avhandling till publikationsarkivet via Finto AI föreslår Annif automatiskt lämpliga ämnesord  som användaren kan välja att utnyttja eller kassera. Efter detta gör en bibliotekarie eller informatiker ännu en sista kontroll. Nationalbiblioteket använder sig av ett liknande system för mottagning av elektroniska friexemplar.

Gå med i tjänsten

Tjänstanvändning kräver inte betalning

Del av ett servicepaket