Finto

Tesaurus- och ontologiservice Finto erbjuder en centraliserad publiceringskanal för tesaurusar, ontologier och klassificeringar.

Service beskrivning

Tesaurus- och ontologiservice Finto erbjuder en centraliserad publiceringskanal för tesaurusar, ontologier och klassificeringar. Finto innehåller de centrala tesaurusar och ontologier som behövs vid innehållsbeskrivning i Finland, till exempel ALLFO - Allmän finländsk ontologi och  Metadataordlistan. Därutöver erbjuder Finto normgivande namnformer i KANTO - Nationella aktörsnamn, geografisk information i ALLFO-orter, osv. som behövs vid beskrivning. Dessa kan via tjänsten användas i andra program med hjälp av mångsidiga gränssnitt. Finto erbjuder också ett webbläsargränssnitt för bläddring i tesaurusarna. Finto fungerar med Skosmos, ett program med öppen källkod som utvecklas vid Nationalbiblioteket. Finto erbjuder också Finto AI som är en service för automatiserad ämnesordsindexering. 

Bakgrundsinformation

Tjänsten Finto utvecklas med finansiering från Undervisnings- och kulturministeriet samt Finansministeriet inom ramen för Finto-projektet vid Nationalbiblioteket. Tjänsten grundar sig på de forskningsresultat som Forskningsgruppen för semantisk beräkning vid Aalto-universitetet och Helsingfors universitet har tagit fram i FinnONTO-projektet.

Gå med i tjänsten

Betald service
För att gå med i tjänsten krävs ett kontrakt
Tjänstanvändning kräver inte betalning
Ingen kundrelation krävs för att använda tjänsten
Gratis

Information om att gå med i tjänsten

Tesaurusar, ontologier och klassifikationer är fria tillgänglig för alla att söka i och använda via Finto-servicen.

Alternativt namn på tjänsten

Tesaurus- och ontologiservice Finto

Del av ett servicepaket