Finna

Finna är ett hem för kulturellt och vetenskapligt material i Finland. Finna består av söktjänsten Finna.fi som samlar museernas, bibliotekens och arkivens material under samma tak. Dessutom kan Finnas kundorganisationer använda sin egen Finna-söktjänst för sina egna material och samlingar.

Service beskrivning

Finna.fi är en söktjänst som samlar material från hundratals inhemska aktörer på ett och samma ställe. Organisationerna kan också skapa en helt egen Finna-söktjänst. Med de mångsidiga sökfunktionerna hittar man enkelt och snabbt miljontals olika material.

Organisationerna som deltar i tjänsten

Finna.fi erbjuder också utvalda innehåll för olika användningsändamål. Ett exempel på detta är Finna Klassrum som lyfter fram material som lämpar sig för undervisning.

Finnas öppna gränssnitt betjänar mer tekniskt inriktade användare, såsom applikationsutvecklare, forskare som använder digitala material eller personer som jobbar med datavisualisering.

Vårt mål är att göra det lätt och tryggt att hitta och använda information samt att lära sig nytt.

Bakgrundsinformation

  • Finna upprätthålls och utvecklas av Nationalbiblioteket i samarbete med biblioteken, arkiven, museerna och andra samarbetsorganisationer.
  • Finna baserar sig på öppen källkod, vilket möjliggör mångsidigt nationellt och internationellt samarbete kring utvecklingen av Finna.
  • Finna öppnades 2013. Tjänsten finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

Gå med i tjänsten

För att gå med i tjänsten krävs ett kontrakt

Information om att gå med i tjänsten

Du kan när som helst anmäla din organisations intresse för att ansluta sig till Finna. Den exakta tidtabellen avtalas gemensamt.

Att ansluta sig till Finna är avgiftsfritt för arkiv, bibliotek och museer som hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.

Mer information i vår kundwiki.

Alternativt namn på tjänsten

Söktjänsten Finna

Del av ett servicepaket