Finna

Finna är ett hem för kulturellt och vetenskapligt material i Finland.

Service beskrivning

Finna är ett hem för kulturellt och vetenskapligt material i Finland. Finna är uppbyggt av Finna.fi, som samlar allt material, och hundratals andra Finna-söktjänster.

Finna.fi samlar museernas, bibliotekens, arkivens och andra samarbetsorganisationers material under samma tak. Med de mångsidiga sökfunktionerna hittar man enkelt och snabbt miljontals olika material. Finna.fi erbjuder också utvalda innehåll för olika användningsändamål. Exempelvis Finna Klassrum introducerar materialen ur lärandets synvinkel.

För innehållet i Finna ansvarar de organisationer som deltar i tjänsten

Finna erbjuder också en plattform för webbtjänster, där olika aktörer kan skapa egna digitala söktjänster eller exempelvis webbibliotek. Cirka 80 procent av de allmänna biblioteken i Finland använder redan Finnas webbibliotek.

Finnas öppna gränssnitt betjänar mer tekniskt inriktade användare, såsom applikationsutvecklare, utarbetare av datavisualiseringar eller forskare som använder digitala material.

Bakgrundsinformation

Finna upprätthålls och utvecklas av Nationalbiblioteket i samarbete med över 400 finländska aktörer.

Finna utvecklas i samarbete med arkiven, biblioteken och museerna genom gemensamma utvecklingsomgångar. Finna baserar sig på öppen källkod, vilket möjliggör mångsidigt nationellt och internationellt samarbete kring utvecklingen av Finna.

Finna öppnades 2013. Tjänsten finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

Gå med i tjänsten

För att gå med i tjänsten krävs ett kontrakt

Information om att gå med i tjänsten

  • Du kan när som helst anmäla din organisations intresse för att ansluta sig till Finna. Den exakta tidtabellen avtalas gemensamt.
     
  • Att ansluta sig till Finna är avgiftsfritt för arkiv, bibliotek och museer som hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.

Alternativt namn på tjänsten

Söktjänsten Finna

Del av ett servicepaket