FinELib

I FinELib-konsortiet anskaffas elektroniska resurser centraliserat till konsortiets medlemsorganisationer.

Service beskrivning

I FinELib-konsortiet anskaffas elektroniska resurser centraliserat till konsortiets medlemsorganisationer. FinELib byrån finns vid Nationalbiblioteket och förhandlar om licensiering av elektroniska resurser och om öppen publicering på konsortiemedlemmarnas vägnar.

Vid materialanskaffning tillämpas FinELib-konsortiets licensieringsprinciper. I principerna beaktas faktorer som är viktiga med tanke på anskaffningen, till exempel konsortierabatt, användarvillkor för resurser, ansvarsfrågor och tillgång till användningsstatistik.

FinELib-konsortiet främjar också användning och utbud av elektroniska resurser och öppen publisering genom olika utvecklingsprojekt.

Gå med i tjänsten

Betald service
För att gå med i tjänsten krävs ett kontrakt

Information om att gå med i tjänsten

Undervisnings- och kulturministeriets finansierar FinELibs verksamhet centraliserat inom sitt förvaltningsområde i fråga om universiteten, yrkeshögskolorna och de allmänna biblioteken.

Del av ett servicepaket