Fennica – Finlands nationalbibliografi

Fennica – Finlands nationalbibliografi är en databas för publikationer som producerats i Finland.

Service beskrivning

Fennica – Finlands nationalbibliografi är en databas för publikationer som producerats i Finland.

Denna innehåller uppgifter om böcker från och med 1488, tidningar från och med 1771, serier och kartor samt audiovisuellt och elektroniskt material. Där finns också förhandsuppgifter om kommande publikationer samt uppgifter om böcker som utkommit utomlands men som har finländsk upphovsman eller handlar om Finland. I databasen ingår också uppgifter om grupper av småtryck.

I Fennica finns också en nyhetskatalog samt en katalog över den skön- och facklitteratur som saknas i nationalsamlingen.

Databasen bygger på det material som överlåtits med stöd av lagen om kulturmaterial (lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial 1433/2007), och vid beskrivning tillämpas de internationella rekommendationerna för arbete med nationalbibliografier.

Databasen utökas med cirka 14 000 titlar monografier och cirka 700 titlar periodiska publikationer om året. Databasen innehåller totalt över en miljon poster av böcker eller andra monografier (tryckt och elektroniskt material), cirka 73 000 periodiska publikationer (tidningar eller serier) och cirka 52 000 kartor.

National bibliografi Fennica, national diskografi Viola, samt nationalsamlingen, referenser till finländska tryckta noter och musikinspelningar och referenser till artiklar finns i Söktjänst för Nationalbiblioteket.

Bakgrundsinformation

Finlands första nationalbibliografi, Finlands litteratur 1544–1877, utarbetades på 1870-talet utifrån Nationalbibliotekets samlingar, och den har senare kompletterats så att den sträcker sig till 1900-talet. Verket tillhandahölls av Finska Litteratursällskapet, som fortsatte publiceringen av nationalbibliografin genom att ge ut serien Finlands litteratur åren 1901–1938. Finlands första bibliografi över den svenskspråkiga litteraturen Katalog öfver den svenska litteraturen i Finland omfattar åren 1886–1938. Sedan 1939 ingår littereratur tryckt i Finland på alla språk i nationalbibliografin.

År 1978 inleddes automatiserad produktion av nationalbibliografin. De tryckta bibliografierna och kortregistren har därefter överförts i så gott som fullständig omfattning till databasen Fennica.   

Nationalbiblioteket får materialen i nationalbibliografin med stöd av lagen om kulturmaterial (lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial, 2007). Valet av material som ska beskrivas görs heltäckande på innehållsmässiga grunder oavsett materialets lagringsmedium. 

I arbetet med nationalbibliografin tillämpas de normgivande principer som tillhandahålls av biblioteksbranschens internationella paraplyorganisation International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).

IFLA ger innehållsrekommendationer för nationalbibliografier, och målet är att utifrån rekommendationerna ge en mångsidig och representativ bild av landets nationella publikationsproduktion. Materialen i nationalbibliografin beskrivs på så sätt att bibliografin kan användas som källa för den statistiska och övriga forskningen inom publikationsproduktionen i Finland.

I beskrivningsarbetet eftersträvas enhetlighet genom att posterna håller jämn kvalitet.

Nationalbibliografin tillhandahåller bibliografisk beskrivning och innehållsbeskrivning av finländska publikationer samt normgivande namnformer för de person- och samfundsnamn som förekommer i publikationerna.

Definiering av nationalbibliografisk beskrivningsnivå (på finska)

Beskrivning av onlineresurs och beskrivningskriterier (på finska)

Gå med i tjänsten

Gratis

Information om att gå med i tjänsten

Sökning i Fennica via Söktjänst för Nationalbiblioteket är avgiftsfritt för alla.

Del av ett servicepaket