Europeana Formula

Formula är en tjänst som upprätthålls av Nationalbiblioteket och via vilken material från finska arkiv, bibliotek och museer förmedlas till Europeana.

Service beskrivning

Formula är en tjänst som upprätthålls av Nationalbiblioteket och via vilken material från finska arkiv, bibliotek och museer förmedlas till Europeana.

Europeana är en tjänst och infrastruktur vars mål är att göra Europas kulturella och vetenskapliga arv tillgängligt för den breda allmänheten på webben (europeana.eu). I Formula konverteras metadata om material till den form som krävs av Europeana. Konverteringen görs i samarbete med de organisationer som tillhandahåller material, och via tjänsten gör Nationalbiblioteket metadata tillgängliga för skördning i Europeana.

Via Formula införs endast beskrivande metadata om material och länkar till digitala objekt, som Europeana inhämtar direkt från organisationens servrar. I Europeana når materialen ut till en bredare användarkrets, och innehållen i Europeana utnyttjas också i flera innovativa projekt som främjar tillträdet till och användningen av en digital kultur.


 

Bakgrundsinformation

Gå med i tjänsten

För att gå med i tjänsten krävs ett kontrakt

Del av ett servicepaket