Europeana Formula

Formula är en tjänst som förmedlar material från finska arkiv, bibliotek och museer till Europeana. Tjänsten upprätthålls av Nationalbiblioteket. 

Service beskrivning

Formula är en tjänst som förmedlar material från finska arkiv, bibliotek och museer till Europeana. Tjänsten upprätthålls av Nationalbiblioteket. 

Europeana är en tjänst och infrastruktur vars mål är att göra Europas kulturella och vetenskapliga arv tillgängligt för den breda allmänheten på webben (europeana.eu). I Formula konverteras metadata om material till den form som krävs av Europeana. Konverteringen görs i samarbete med organisationerna som tillhandahåller materialen. Via Formula gör Nationalbiblioteket också metadata tillgängliga för skördning i Europeana.

Formula förmedlar beskrivande metadata om material samt länkar till digitala objekt som Europeana sedan inhämtar direkt från organisationens servrar. Via Europeana når materialen ut till en bredare användarkrets, och innehållen i Europeana utnyttjas också i flera innovativa projekt som främjar tillgången till och användningen av digital kultur.


 

Bakgrundsinformation

Gå med i tjänsten

För att gå med i tjänsten krävs ett kontrakt

Del av ett servicepaket