Elektra

Elektra är en tjänst som Nationalbiblioteket tillhandahåller i samarbete med Kopiosto. Elektra innehåller upphovsrättsligt skyddade inhemska vetenskapliga ti

Service beskrivning

Elektra är en tjänst som Nationalbiblioteket tillhandahåller i samarbete med Kopiosto. Elektra innehåller upphovsrättsligt skyddade inhemska vetenskapliga tidningsartiklar. Materialet omfattar över 30 000 artiklar från cirka 40 tidskrifter, i huvudsak med början från mitten av 1990-talet.

Bakgrundsinformation

Materialet är tillgängligt via både tjänstens eget användargränssnitt och databasen Arto.

Gå med i tjänsten

Betald service

Del av ett servicepaket