Dublin Core

Dublin Core är ett format för beskrivning av digitala material.

Service beskrivning

Dublin Core är ett format för beskrivning av digitala material. I princip möjliggör det enkel och smidig beskrivning som är tillgänglig även för personer utanför biblioteksbranschen. Nationalbiblioteket upprätthåller finländska program- och lagringsinstruktioner och skapar programprofiler för olika material. Formatet används i publikationsarkiv, till exempel Nationalbibliotekets tjänst Doria. Biblioteket är medlem i DCMI (Dublin Core Metadata Initiative), organisationen bakom formatet Dublin Core, och deltar i dess förvaltning.

Bakgrundsinformation

Den internationella utvecklargemenskapen arbetar aktivt och olika arbetsgrupper utarbetar instruktioner och utbildningsmaterial http://dublincore.org/

Dublin Core Metadata Terms är grundterminologin för formatet och utifrån den skapas olika programprofiler.

Gå med i tjänsten

Gratis

Del av ett servicepaket