Digitalisering

Digitalisering

Service beskrivning

Digitalisering

Vi erbjuder digitalisering av pappersmaterial, både material som ingår i Nationalbibliotekets samlingar och kundernas egna material. Vi tillverkar också digitala dokument från mikrofilm och mikrokort samt av fotografimaterial och ljudinspelningar. Vi har specialiserat oss på digitalisering av omfattande helheter samt material i dåligt skick som kräver varsam hantering.

Vi erbjuder också efterbehandling av digitaliserat material, t.ex. textigenkänning och skapande av PDF-filer. Genom kringtjänsterna berikas det digitala materialet, dess egenskaper förädlas, det görs tillgängligt eller förvaras med hjälp av mikrofilm. Som kringtjänster erbjuds även utbildning och rådgivning.

Vi kan digitalisera många olika slags pappersmaterial, allt från sköra tidningar till svåröppnade böcker. Vanligen digitaliseras böcker, småtryck, tidningar, fotografier och ljudinspelningar. Även material i stort format och material som kräver specialbehandling kan digitaliseras, likaså arkivmaterial. Med hjälp av ett provparti kan vi testa digitalisering om kunden har ett större projekt.

Biblioteket kan inte framställa eller ge digitala kopior av upphovsrättsligt skyddat material till kunderna (16a§ i upphovsrättslagen). Framställning av denna typ av material är möjlig endast om kunden i förväg har fått tillstånd till detta av upphovsrättsinnehavaren. Då måste kunden också underteckna en förbindelse gällande kopiering av upphovsrättsligt skyddat material.

Vi ger gärna mer information och förhandlar alltid med kunden i beställningsskedet. Omfattande digitaliseringsarbeten prissätts enligt offert.

Aktivera statistikcookies för att visa den inbäddade YouTube-videon
Following frame contains a video

Bakgrundsinformation

Det lönar sig att använda våra digitaliseringstjänster när

 • originalmaterialet är material som ingår i Nationalbibliotekets samlingar
 • en stor mängd material ska digitaliseras, till exempel hela publikationer eller omfattande publikationshelheter

när kunden vill

 • få hög skanningskvalitet som är tillräckligt god till exempel för publikationsverksamhet
 • lagra de tekniska skedena i digitaliseringsprocessen (använda apparater, kvalitet, behandlingshistorik)
 • säkerställa att materialet behandlas i en säker miljö som uppfyller arkivkraven
 • få efterbehandling av skannat material
 • få planeringshjälp eller konsultation i ärendet, utöver digitalisering.

när materialet är

 • i dåligt skick eller skadas lätt
 • i stort format
 • inbundet
 • på mikrofilm, mikrokort eller negativ.

Kringtjänster inom digitalisering

Palveluhinnasto

Kopieringstjänst

Reprobeställning

Gå med i tjänsten

Betald service

Del av ett servicepaket