Datatjänster

Nationalbiblioteket erbjuder öppna data med hjälp av gränssnitt eller som färdiga datasets. Dataseten kan exempelvis bestå av data från digitaliserade tidningar och nationalbibliografier.

Service beskrivning

Nationalbibliotekets datatjänster erbjuder ett brett urval av tjänster för studenter, forskare, konstnärer och andra som behöver data. Vi betjänar alla vetenskapsgrenar och våra data kan också användas av andra än forskare. Våra digitaliserade material finns i tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi, där du också kan ladda ner och skapa dataset för eget bruk med tjänstens nedladdningsverktyg. Nationalbibliotekets datakatalog ger dig tillgång till data som du kan använda med hjälp av verktyg som vi utvecklat.

Nationalbibliotekets data kan antingen användas med stöd av bibliotekets expertis, eller i samarbetsprojekt. Användning av data som skyddas av upphovsrätten, som t.ex. webbarkivet, kan utredas i samarbetsprojekt

Datakatalogen

I datakatalogen hittar du länkar till material som sammanställts och publicerats av Nationalbiblioteket, bl.a. ordlistor, fulltextversioner av digitaliserat material och biblioteksdatabasers metadata. Katalogen innehåller också anvisningar för hur du kan använda vårt material med hjälp av olika gränssnitt.

Läs mer om datakatalogen (på engelska)

Användning av licensierat material som data  

Nationalbiblioteket har licensierat digitala och digitaliserade samlingar med källmaterial, tidskriftsarkiv och databaser. Vi strävar efter att förhandla fram användaravtal som tillåter datautvinning. Nuvarande avtal ger forskare och studenter vid Helsingfors universitet rätt att utvinna data ur materialet i den ryska medieportalen Integrum.

Förfrågningar kan skickas till kk-tutkijapalvelut@helsinki.fi  

Digis tjänster för forskare  

Du som är forskare kan använda Nationalbibliotekets digitaliserade material på många sätt. Du kan läsa och bläddra i materialet och skapa hänvisningar till det för din källförteckning. Om du loggar in i digi.kansalliskirjasto.fi kan du också använda tjänstens urklippsverktyg för att skapa ett eget album med intressanta material, samtidigt som du får tillgång till andra användares urklipp.

Se vår tjänst Digitala Samlingar

Data som är tillgängliga som öppna data kan antingen laddas ner som färdiga paket eller med nedladdningsverktyget. I det senare fallet väljer användaren själv vilka material som ska laddas ner. Läs mer om utvecklingen av nedladdningsverktyget (på finska) och om projektet som arbetade med utvecklingen.

Datakliniker

På dataklinikerna informerar vi om Nationalbibliotekets datamaterial. Vi tipsar om hur materialet kan studeras och vilka verktyg som kan användas för datagranskning. Våra experter hjälper dig att djupdyka i bibliotekets digitaliserade material, och i färdiga datapaket som bygger på materialet.

Nationalbiblioteket är en expertorganisation som tillhandahåller mångsidig data för forskning och delar med sig av sin expertis. Våra digitaliserade material kan t.ex. användas för forskning inom olika områden av digital humaniora. Digitaliseringsarbetet, de data som uppkommer under digitaliseringsprocessen och verktygen som vi tagit fram för databehandling bidrar alla till att skapa nya möjligheter för datadriven forskning.

En datalinik består av en föreläsning och workshop. Under den första delen bekantar vi oss med Nationalbibliotekets olika digitaliserade helheter, datakatalogen och de öppna datatjänsterna. Under den andra delen fördjupar vi oss i hur digi.kansalliskirjasto.fi kan användas inom digital humaniora, och gör olika övningar för att bekanta oss med data som tas fram genom digitalisering. Deltagarna utmanas också att fundera kring hur de kan förhålla sig till Nationalbibliotekets material i sin forskning.

Du behöver inte vara bekant med metoderna inom digital humaniora för att delta i en dataklinik. Klinikerna riktar sig speciellt till högskolestuderande. En dataklinik räcker 2 x 90 minuter och den kan ordnas antingen på plats eller på distans. Våra datakliniker är kostnadsfria.

Boka en dataklinik för din studentgrupp genom att skicka ett meddelande till kansalliskirjasto@helsinki.fi.

Vi ordnar också presentationer av våra samlingar och tjänster för studentgrupper.

Del av ett servicepaket