Datatjänster

Nationalbiblioteket tillhandahåller öppna data för olika användare, till exempel från digitaliserade tidningar och färdiga datamängder som skapats av nationalbibliografi eller genom att använda gränssnitt.

Service beskrivning

Datatjänsterna betjänar i stor omfattning studenter, forskare, konstnärer och andra som behöver data inom olika områden, oavsett vetenskapsgren. Data kan också användas av andra än forskare. I det digitaliserade materialet finns också ett nedladdningsverktyg som man kan skapa datamängder som passar de egna ändamålen. Du kan använda data självständigt med hjälp av de verktyg som utvecklats av datakatalogen och Nationalbiblioteket. Du kan använda data med stöd av Nationalbibliotekets sakkunskap eller i samarbetsprojekt med Nationalbiblioteket. Användning av data som skyddas av upphovsrätt, såsom nätarkivet, kan utredas i samarbetsprojekt

Datakatalog

I datakatalogen hittar du länkar till material som sammanställts och publicerats av Nationalbiblioteket, bl.a. fullständiga texter av digitaliserat material, metadata i biblioteksdatabaser samt ordlistor. Katalogen innehåller också anvisningar för användning av material med hjälp av gränssnitt.

Läs mer om datakatalogen

Användning av licensierat material som data  

Nationalbiblioteket har licensierat digitala och digitaliserade samlingar av källmaterial, arkiv i tidskrifter samt databaser. Man strävar efter att förhandla om rätten till datautvinning i användningsavtal om materialen. I de nuvarande avtalen har forskare och studenter från Helsingfors universitet sådan rätt till material från den ryska medieportalen Integrum.  

Förfrågningar kk-tutkijapalvelut@helsinki.fi  

Digis tjänster för forskare  

Digitaliserat material kan användas på många sätt i forskningen. Man kan läsa dem och bläddra bland dem. Man kan hänvisa till innehållet i källförteckningen. Genom att logga in i tjänsten har man en klippfunktion som man kan skapa ett eget klippbibliotek med. Dessutom är klipp som gjorts av andra användare tillgängliga i tjänsten.

Se vår tjänst Digitala Samlingar

Data som finns som öppna data kan laddas ner som färdiga datapaket eller med ett nedladdningsverktyg, då det nedladdningsbara materialet väljs användarorienterat. Läs mer om utvecklingen av verktyget (på finska) och om projektet där det utvecklades

Datakliniker

På datakliniken får deltagaren en översikt över Nationalbibliotekets datamaterial samt idéer om hur man kan granska dem och med vilka verktyg man kan studera data. Det ger möjlighet att med experternas vägledning fördjupa sig i material som Nationalbiblioteket digitaliserat och de datapaket som skapats av dem.

Nationalbiblioteket har mångsidiga datamaterial för forskningsändamål och det är en kunnig partner inom forskning. Till exempel forskare i digital humaniora inom olika områden drar nytta av digitaliserade material. Digitaliseringar, data som uppkommer och de verktyg som behövs för att bearbeta data ger nya möjligheter för forskning som grundas på data. 

Datakliniken består av en föreläsning och workshop. Under den första delen får man bekanta sig med Nationalbibliotekets olika digitaliserade helheter, datakatalogen och öppna datatjänster. I den andra delen fördjupar man sig i möjligheterna i digi.kansalliskirjasto.fi inom digital humaniora och genom övningar sätter man sig in i data som tas fram genom digitalisering. Samtidigt utmanas deltagaren att ta ställning till sitt eget forskningsämne i relation till Nationalbibliotekets material.

Deltagande i datakliniken kräver inte tidigare erfarenhet av digitala humanistiska metoder. Det riktar sig specifikt till högskolestuderande. Dataklinikens längd är 2 x 90 minuter och den kan ordnas antingen på plats eller på distans. Datakliniken är kostnadsfri.

Boka en dataklinik för din studentgrupp genom att skicka ett meddelande till kansalliskirjasto@helsinki.fi.

Vi anordnar även presentationer av samlingar och tjänster för studentgrupper.

Del av ett servicepaket