Bibliotekssystemtjänsten

Nationalbiblioteket producerar en bibliotekssystemtjänst som baserar sig på programmet Koha som använder öppen och avgiftsfri källkod.

Service beskrivning

Nationalbiblioteket producerar en bibliotekssystemtjänst som baserar sig på programmet Koha som använder öppen och avgiftsfri källkod. Med hjälp av bibliotekssystemtjänsten kan bibliotek administrera anskaffning och utlåning av sina samlingar.

I tjänsten ingår underhåll av programvaran, utvecklingsarbete som man kommer överens om med kunden samt samordning av anskaffningen av den plattform som behövs för tjänsten. Tjänsten produceras i samarbete med CSC – IT-centret för vetenskap.

Bibliotekssystemtjänsten har designats så att beskrivningen av material görs i Melinda, medan användarnas gränssnitt är Finna. Kunderna ska sålunda ha ett giltigt avtal som ger dem rätt att använda dessa tjänster.

Som tilläggstjänst erbjuder vi också en s.k. systemadministrationstjänst, vilket innebär att Nationalbiblioteket administrerar t.ex. bibliotekssystemets inställningar i större omfattning.

Bakgrundsinformation

Bibliotekssystemet grundar sig på öppen och avgiftsfri Koha-källkod, som tillämpas för de nationella vetenskapsbibliotekens behov. Koha används också vid ett stort antal allmänna bibliotek. Nationalbiblioteket samarbetar aktivt med Koha-Suomi Oy, bibliotekens samägda serviceproducent. Nationalbiblioteket deltar också aktivt i det internationella samarbetet kring Koha och använder själv Koha.

Gå med i tjänsten

Betald service
För att gå med i tjänsten krävs ett kontrakt

Alternativt namn på tjänsten

Koha-tjänsten

Del av ett servicepaket