Bibliotekskort

Du behöver ett nationalbibliotekskort om du vill beställa material för hem- eller läsesalslån urbibliotekets stängda magasin eller låna hem verk ur den öppna samlingen.

Service beskrivning

Vem kan få ett nationalbibliotekskort?

Alla som

  • är över 15 år gamla
  • bor i Finland (postbox, poste restante eller utländsk adress accepteras inte)
  • har en finsk personbeteckning.

Utländska medborgare som är bosatta i Finland kan ansöka om personbeteckning på magistraten.

Utbytesstudenter eller gästforskare vid Helsingfors universitet kan få ett bibliotekskort trots att de inte uppfyller alla ovanstående krav.

Magistratens webbplats (maistraatti.fi)

Andra utländska medborgare kan få ett bibliotekskort med rätt att beställa och låna material till läsesalen, men de kan inte låna material hem.

Det går också att använda Nationalbibliotekets öppna samlingar och referensmaterial utan bibliotekskort, så länge du befinner dig på plats i bibliotekets kundutrymmen.

Hur får jag ett nationalbibliotekskort?

Beställ ditt bibliotekskort via vår e-blankett. Då kortet är klart får du ett meddelande till din e-post. Ta med dig legitimation med foto (körkort, pass eller officiellt identitetskort) och hämta kortet på Nationalbiblioteket.

Du kan också besöka vår kundtjänst för att få ett nationalbibliotekskort utan förhandbeställning. Ta med dig legitimation med foto (körkort, pass eller officiellt identitetskort). I kundtjänsten får du också våra användarregler.

Det första nationalbibliotekskortet är gratis, men att ersätta försvunna eller skadade kort kostar 5 euro.

Om en gästforskare vid Helsingfors universitet saknar finsk personbeteckning kan en representant för avdelningen ansöka om ett nytt nationalbibliotekskort.

Hur använder ni mina personuppgifter?

Kundens uppgifter används endast för ärendehantering på biblioteket och hantering av lån och beställningar. Mer information om Nationalbibliotekets kundregister här.

Läs mer om nationalbibliotekskortets användarregler här: Nationalbibliotekets användarregler.

Gå med i tjänsten

Gratis

Del av ett servicepaket