Bibliotekskort

Du behöver ett nationalbibliotekskort om du vill beställa material för hem- eller läsesalslån från bibliotekets stängda magasin eller låna hem verk ur den öppna samlingen.

Service beskrivning

Du behöver inte bibliotekskort för att i bibliotekets lokaler använda material från de öppna samlingarna eller referensmaterial.

Vem kan få nationalbibliotekskort?

Personer som är

  • över 15 år gamla
  • bor i Finland (postbox, poste restante eller utländsk adress är inte giltig)
  • har finsk personbeteckning.

Utländska medborgare som är bosatta i Finland kan ansöka om personbeteckning på magistraten.

Utbytesstudenter eller gästforskare vid Helsingfors universitet kan få ett bibliotekskort trots att de inte uppfyller alla ovanstående krav.

Magistratens webbplats (maistraatti.fi)

Andra utländska medborgare kan få ett bibliotekskort med rätt att beställa och låna material till läsesalen, men de kan inte låna material hem.

Hur får jag nationalbibliotekskort?

Beställning av ett nationalbibliotekskort via e-formulär. Kortet kan hämtas från Nationalbiblioteket efter du har fått ett meddelande om att kortet kan hämtas. Ta med dig legitimation med foto (körkort, pass eller officiell legitimation).

Du kan också kom till bibliotekets kundtjänst så får du ett nationalbibliotekskort på några minuter.

Det första nationalbibliotekskortet är kostnadsfritt, men om du vill beställa ett nytt kort för att kortet har blivit borttappat eller skadat kostar det 5 euro.

Om en gästforskare vid Helsingfors universitet inte har en finsk personbeteckning kan en representant för avdelningen ansöka om ett nytt nationalbibliotekskort med e-formulär.

Hur användar ni mina personuppgifter?

Kundens uppgifter används endast för ärendehantering på biblioteket och hantering av lån och beställningar. Mer information på Nationalbibliotekets kundregister.

Mer information om nationalbibliotekskortets användarregler finns på Nationalbibliotekets användarregler.

Gå med i tjänsten

Gratis

Del av ett servicepaket