Beställande fjärrtjänst

Bibliotekets beställande fjärrtjänst hjälper dig när du behöver låna material eller kopior av material som finns på andra bibliotek i Finland eller utomlands.

Service beskrivning

Genom Nationalbibliotekets beställande fjärrtjänst beställer vi lån och kopior från andra bibliotek i Finland och utomlands till dig.

Vi söker fram verket åt dig och förmedlar lånet eller kopian till dig så förmånligt och snabbt som möjligt. Via vår fjärrtjänst kan du också beställa sådant material i nationalbiblioteket som för närvarande inte är tillgängligt.

Du kan göra beställningar med vårt elektroniska beställningsformulär. Du kan också göra beställningar på våra serviceställen, per telefon eller per epost nationalbiblioteket@helsinki.fi.

Nationalbibliotekets kunder kan beställa material från Depåbiblioteket ledigt. Logga in på söktjänsten kansalliskirjasto.finna.fi  och gör beställningar med Beställ material -knappen.

Vi skickar en ankomstavi till dig när det beställda materialet kan avhämtas på bibliotekets serviceställe. Du betalar fjärrtjänstavgiften när du hämtar materialet.

Beställda artiklar fås i pappersform.

Vi förnyar automatiskt alla fjärrlån och meddelar när lånet inte längre kan förnyas.

Beställande fjärrtjänst:
tfn 02941 22744

Del av ett servicepaket