Beskrivningsregeltjänst

Beskrivningsreglerna ger anvisningar för beskrivaren att producera metadata av hög kvalitet.

Service beskrivning

Beskrivningsreglerna ger anvisningar för beskrivaren att producera metadata av hög kvalitet. Produktionen av beskrivningar förutsätter att beskrivningsreglerna behärskas.

Beskrivningsregeltjänsten ger råd angående hur de finskspråkiga beskrivningsreglerna anpassas vid beskrivning av biblioteksresurser och vid beskrivning av aktörer, orter och ämnen som har en relation till resursen. I Finland tillämpas beskrivningsreglerna RDA (Resource Description and Access) och ISBD (International Standard Bibliographic Description). Det är också möjligt att få utbildning i användning av reglerna.

Utöver beskrivningsregler erbjuder tjänsten rådgivning när det gäller tillämpning av begreppsmodeller och mappningar (omvandlingsregler).

Information om att gå med i tjänsten

RDA-beskrivningsregeln är tillgänglig via den avgiftsbelagda RDA Toolkit - tjänsten. Tjänsten kräver ett licensavtal och inloggningskoder som tilldelas användarna. Den centralt finansierade nationella licensen gäller för biblioteken från början av år 2019.

ISBD-beskrivningsreglerna finns tillgängliga avgiftsfritt och utan registrering på en webbplats som upprätthålls av Nationalbiblioteket.

Del av ett servicepaket