Beskrivningsregeltjänst

Beskrivningsreglerna anvisar bibliografiska beskrivare i hur man producerar metadata av hög kvalitet.

Service beskrivning

Beskrivningsreglerna anvisar beskrivare i hur man producerar metadata av hög kvalitet. Behärskande av reglerna är en förutsättning vid bibliografisk beskrivning. 

Beskrivningsregeltjänsten ger råd angående hur de finskspråkiga beskrivningsreglerna anpassas vid beskrivning av biblioteksresurser och vid beskrivning av aktörer, orter och ämnen som har en relation till resursen. I Finland tillämpas beskrivningsreglerna RDA (Resource Description and Access) och ISBD (International Standard Bibliographic Description). Det är också möjligt att få utbildning i användning av reglerna.

Utöver beskrivningsregler erbjuder tjänsten rådgivning om tillämpning av begreppsmodeller och mappningar (omvandlingsregler).

Mer information på RDA-reglernas webbplats (på finska).

Information om att gå med i tjänsten

RDA-beskrivningsregeln är tillgänglig via den avgiftsbelagda tjänsten RDA Toolkit. Tjänsten kräver ett licensavtal och inloggningskoder som tilldelas användarna. Den centralt finansierade nationella licensen gäller för biblioteken från början av år 2019.

ISBD-beskrivningsreglerna finns tillgängliga avgiftsfritt och utan registrering på en webbplats som upprätthålls av Nationalbiblioteket.

Del av ett servicepaket