Avtalsbaserad elektronisk överlåtelse av tidningar

En tidning kan överlåta sitt material i elektroniskt format till Nationalbiblioteket. Överlåtaren och Nationalbiblioteket förhandlar och avtalar om ärendet.

Service beskrivning

En tidning kan överlåta sitt material i elektroniskt format till Nationalbiblioteket. Överlåtaren och Nationalbiblioteket förhandlar och avtalar om ärendet.

Elektronisk överlåtelse avser att material som används vid tryck eller publicering av tidningen överlåts elektroniskt som filer inklusive metadata. Filerna kan vara tryckbara pdf-filer samt bild- och textfiler.

Målet är att säkerställa att tidningens kulturhistoriskt värdefulla material bevaras på ett högkvalitativt sätt samt att tillgängliggöra materialet i ett digitalt format som är lätt att komma åt, hitta och använda.

Tillgängliggörande av elektroniskt överlåtna material för mer omfattande bruk än vid friexemplarsbibliotek avtalas separat.

Gå med i tjänsten

För att gå med i tjänsten krävs ett kontrakt

Del av ett servicepaket