ALLFO-orter

ALLFO-orter är en tvåspråkig ortnamnsontologi för allmänt bruk. Den finskspråkiga versionen av ALLFO-orter heter YSO-paikat.

Service beskrivning

ALLFO-orter är en tvåspråkig ortnamnsontologi för allmänt bruk. Den finskspråkiga versionen av ALLFO-orter heter YSO-paikat. ALLFO-orter innehåller begrepp som hänvisar till administrativa och andra områden samt naturgeografiska platser. Begreppen har valts med särskild betoning på minnesorganisationernas behov för innehållsbeskrivning. Ortbegreppen hänvisar till nutida och historiska platser i Finland och utomlands.

ALLFO-orter är till sin struktur en hierarkisk helhet som bygger på del-helhetsrelationer mellan begreppen. De hierarkiska relationerna för finländska ortnamn följer strukturen i Lantmäteriverkets ortnamnsregister. Utöver del-helhetsrelationen anges även associativa relationer mellan begreppen.

De finländska orterna har länkats till Lantmäteriverkets ortnamnsregister för att möjliggöra sökning av uppgifter om läge och liknande information. En del av platserna har dessutom länkats till Wikidata. De finländska ortnamnen har typindelats i enlighet med ortnamnsregistret.

Namnformerna för begreppen har kontrollerats i auktoriserade källor och svenska respektive finska rättskrivningsregler har följts. Förslag på nya begrepp tas emot via förslagsblanketten på Finto.fi som du hittar längst ner på ALLFO:s ingångssida. Det går också att föreslå ändringar i existerande begrepp via formuläret på de enskilda begreppens sidor. 

Bakgrundsinformation

I kundwikin finns bl.a. mer information om ALLFOs centrala egenskaper (på finska). Här finns också anvisningar för hur du kan föreslå nya begrepp som du tycker att borde läggas till i ALLFO. 

Gå med i tjänsten

Ingen kundrelation krävs för att använda tjänsten
Gratis

Information om att gå med i tjänsten

ALLFO och ALLFO orter är fritt tillgängliga för alla att söka i och använda via Finto-tjänsten.

Alternativt namn på tjänsten

ALLFO

Del av ett servicepaket