ALLFO Allmän finländsk ontologi

Den allmänna finländska ontologin ALLFO är en trespråkig ontologi (finska, svenska, engelska) som huvudsakligen innehåller allmänbegrepp.

Service beskrivning

Den allmänna finländska ontologin ALLFO är en trespråkig ontologi (finska, svenska, engelska) som huvudsakligen innehåller allmänbegrepp men också specialterminologi för ett flertal ämnesområden. Den finskspråkiga versionen av ALLFO heter YSO.

Med ontologi avses en begreppshierarki som beskriver begreppen inom ett visst ämnesområde och relationerna mellan dem i maskinläsbar form. En ontologi identifierar begrepp i stället för termer med specifika identifikatorer (URI).

ALLFO är uppbyggd utifrån de innehållsbeskrivningsbehov och begreppsapparater som finns inom den finländska kulturkretsen. Ontologin är avsedd att användas särskilt när ämnesområdena för materialet som ska beskrivas är mångsidiga.

ALLFO grundar sig på den allmänna tesaurusen på finska (Yleinen suomalainen asiasanasto YSA) och den svenskspråkiga motsvarigheten Allmän tesaurus på svenska (Allärs). Korrelationsförhållanden till termerna i Allärs och YSA har definierats för begreppen i ALLFO. Därtill är ontologin länkad till Kongressbibliotekets tesaurus (Library of Congress Subject Headings, LCSH) och Wikidata.

ALLFO innehåller cirka 30 000 begrepp och den utökas med cirka 1 000 om året. 

ALLFO ingår i KOKO-ontologin. KOKO är en samling finländska kärnontologier som är anslutna till varandra genom spegling. KOKO innehåller cirka 50 000 begrepp.
 

Bakgrundsinformation

I kundwikin finns bl.a. mer information om ALLFOs centrala egenskaper (på finska). Här finns också anvisningar för hur du kan föreslå nya begrepp som du tycker att borde läggas till i ALLFO. 

Gå med i tjänsten

Ingen kundrelation krävs för att använda tjänsten
Gratis

Information om att gå med i tjänsten

ALLFO är fritt tillgänglig för alla att söka i och använda via Finto-tjänsten.

Alternativt namn på tjänsten

ALLFO

Del av ett servicepaket