Aktörsbeskrivningstjänsten

Aktörsbeskrivningstjänsten instruerar hur beskrivning av personer, släkter och organisationer utförs i samband med biblioteksmaterial och hur aktörsbeskrivningen relaterar till den bibliografiska beskrivningen.

Service beskrivning

Aktörsbeskrivningstjänsten instruerar hur beskrivning av personer, släkter och organisationer utförs i samband med biblioteksmaterial och hur aktörsbeskrivningen relaterar till den bibliografiska beskrivningen. Tjänsten erbjuds framför allt till de bibliotek som deltar i samproduktionen av aktörsbeskrivningar. Inom den planerade NDB-Namndatatjänsten (KDK-Nimitietopalvelu) kommer tjänsten att erbjudas även till arkiv och museer.

Experttjänsten ger råd om beskrivning av aktörer son har ett samnband med finländska resurser. Tjänsten kommer att omfatta information och råd angående beskrivning av utländska aktörer som förekommer i finländska publikationer. Syftet med tjänsten är ett bruk av enhetliga namnformer av personer, släkter och organisationer inom beskrivningen och därmed underlätta informationssökning av biblioteksmaterial. Experttjänsten hjälper biblioteken, arkiven och museerna att producera aktörsbeskrivningar enligt enhetliga principer. Enhetligheten främjas bl.a. genom att skapa ett samarbetsnätverk för biblioteken.

Aktörsbeskrivningstjänsten erbjuder, förutom råd om beskrivning, även information om ämnet åt informationssökare och övriga intresserade. Tjänsten inkluderar information om användning av olika identifikatorer (bl.a. ISNI) i samband med aktörerna.

Nationalbiblioteket har sedan 2015 kartlagt möjligheterna till samarbete inom aktörsbeskrivningen. Målet är att samarbeta med universitets- och friexemplarsbiblioteken. De som är intresserade av aktörsbeskrivningssamarbete kan ta kontakt med tjänsten: toimijakuvailu-posti@helsinki.fi.

Gå med i tjänsten

För att gå med i tjänsten krävs ett kontrakt
Gratis

Del av ett servicepaket