Aktörsbeskrivningstjänsten

Aktörsbeskrivningstjänsten ger handledning i beskrivning av personer, släkter och samfund. Vi ger också råd om hur aktörsdata kan användas för bibliografisk materialbeskrivning. 

Service beskrivning

Aktörsbeskrivningstjänsten ger handledning i beskrivning av personer, släkter och samfund. Vi ger också råd om hur aktörsdata kan användas för bibliografisk materialbeskrivning. 

Tjänsten erbjuds framför allt de bibliotek som deltar i samproduktionen av aktörsbeskrivningar. Inom den planerade NDB-Namndatatjänsten (KDK-Nimitietopalvelu) kommer även arkiv och museer att erbjudas tjänsten.

Experttjänsten ger råd om bibliografisk beskrivning av aktörer med koppling till finländska resurser. Tjänsten kommer också att utvidgas till att omfatta information och råd gällande beskrivning av utländska aktörer som förekommer i finländska publikationer. Aktörbeskrivningstjänstens mål är att förenhetliga hur personer, släkter och organisationer namnges inom den bibliografiska beskrivningen, och på så sätt underlätta informationssökning av biblioteksmaterial. Experttjänsten hjälper biblioteken, arkiven och museerna att producera aktörsbeskrivningar enligt enhetliga principer. Enhetligheten främjas bl.a. genom skapande av ett samarbetsnätverk för biblioteken.

Aktörsbeskrivningstjänsten erbjuder, förutom beskrivningsrådgivning, också information om aktörsbeskrivning åt informationssökande och övriga intresserade. Tjänsten inkluderar vägledning i hur man använder olika identifikatorer för aktörerna (bl.a. ISNI).

Nationalbiblioteket har sedan 2015 kartlagt möjligheterna till samarbete inom aktörsbeskrivning. Målet är att samarbeta med universitets- och friexemplarsbiblioteken. De som är intresserade av aktörsbeskrivningssamarbete kan ta kontakt med tjänsten på toimijakuvailu-posti@helsinki.fi.

Gå med i tjänsten

För att gå med i tjänsten krävs ett kontrakt
Gratis

Del av ett servicepaket