Tjänster

Nationalbiblioteket utvecklar sina tjänster för att stärka jämställdheten i Finland. Vi gör arbete för att vårt publicerade kulturarv skulle vara tillgängligt så öppet och enkelt som möjligt. Genom digitalisering eftersträvar vi att kunna erbjuda omfattande, sammanhängande material som är öppet tillgängliga. Vi stärker intresset för och synligheten hos kulturarvsmaterial i samarbete med minnesorganisationer och andra samarbetspartner.
 

Genom att välja filter kan du begränsa antalet sökresultat som visas ytterligare.

Visa resultat

1 - 55 / 55