Tjänster

Vi erbjuder för biblioteken avsedda samlade tjänster med syftet att förbättra informationstillgången i samhället, utveckla det digitala bibliotekets service- och arbetsmiljö samt utvärderingen av biblioteksverksamhetens inflytande. Nedan hittar du alla våra tjänster ordnade enligt servicegrupper.