Tjänster för organisationer

Publikationsarkivtjänster

Publikationsarkivtjänsterna förser sina kundorganisationer med ett datasystem för hantering och publicering av digitala dokument. Dokumenten kan bestå bestå av text (t.ex. artiklar, examensarbeten, böcker och rapporter) eller av bilder, ljudinspelningar och videoklipp.
 

Kunderna har tillgång till ett inmatningsformulär för beskrivning och införande av material i systemet. Automatisk importering av material från andra datasystem är också möjlig, samt överföring av material och deras metadata till andra system.

Sändande fjärrtjänst

Nationalbiblioteket lånar ut allt material som kan hemlånas, samt en del läsesalslån, som fjärrlån. 

Det är inte möjligt att fjärrlåna material ur Nationalsamlingen, men det går att beställa kopior. Mikrofilmer av tidningar i Nationalsamlingen skickar vi som läsesalslån enbart om det inte går att få dem någon annanstans.

Du hittar Nationalbibliotekets material i vår söktjänst: kansalliskirjasto.finna.fi

Skosmos

Skosmos är en tesaurus- och ontologiläsare med öppen källkod som utvecklas vid Nationalbiblioteket och som används i Finto. Utvecklingen av Skosmos sker på plattformen Github där vem som helst kan följa med och kommentera processen.

Skosmos-gränssnittet finns på tio språk och översättningarna uppdateras regelbundet varje gång en ny version publiceras. Skosmos används också i andra sammanhang än i Finto, även utomlands (t.ex. använder Unesco och FAO Skosmos). Utländska aktörer har också tagit del i utvecklingen av Skosmos, bl.a. i form av utvecklingsförslag.

URN

URN är en unik, permanent och funktionell identifikator för webbresurser.

Viola – Finlands nationaldiskografi

Viola är Finlands nationaldiskografi och nationalbibliografi över notmaterial. Databasen innehåller uppgifter om finländska ljudinspelningar från och med 1901 och om finländska noter från och med 1977. I Viola finns uppgifter om både musikpublikationer och om de enskilda verk och musikstycken som ingår i dem. Viola innehåller totalt cirka 1,1 miljon katalogposter. Databasen utökas med ungefär 20 000 nya poster om året.