Tjänster för organisationer

Dublin Core

Dublin Core är ett format för beskrivning av digitala material. I princip möjliggör det enkel och smidig beskrivning som är tillgänglig även för personer utanför biblioteksbranschen. Nationalbiblioteket upprätthåller finländska program- och lagringsinstruktioner och skapar programprofiler för olika material. Formatet används i publikationsarkiv, till exempel Nationalbibliotekets tjänst Doria. Biblioteket är medlem i DCMI (Dublin Core Metadata Initiative), organisationen bakom formatet Dublin Core, och deltar i dess förvaltning.

Europeana Formula

Formula är en tjänst som förmedlar material från finska arkiv, bibliotek och museer till Europeana. Tjänsten upprätthålls av Nationalbiblioteket. 

Fennica – Finlands nationalbibliografi

Fennica – Finlands nationalbibliografi är en databas för publikationer som producerats i Finland.

Databasen innehåller uppgifter om böcker från och med 1488, tidningar från och med 1771, serier och kartor samt audiovisuellt och elektroniskt material. Här finns också förhandsuppgifter om kommande publikationer samt uppgifter om böcker som utkommit utomlands men som har finländsk upphovsman eller handlar om Finland. Även uppgifter om grupper av småtryck ingår i databasen.

FinELib

I FinELib-konsortiet anskaffas elektroniska resurser centraliserat till konsortiets medlemsorganisationer. FinELib byrån finns vid Nationalbiblioteket och förhandlar om licensiering av elektroniska resurser och om öppen publicering på konsortiemedlemmarnas vägnar.

Vid materialanskaffning tillämpas FinELib-konsortiets licensieringsprinciper. I principerna beaktas faktorer som är viktiga med tanke på anskaffningen, till exempel konsortierabatt, användarvillkor för resurser, ansvarsfrågor och tillgång till användningsstatistik.

Finna

Finna.fi är en söktjänst som samlar material från hundratals inhemska aktörer på ett och samma ställe. Organisationerna kan också skapa sina egna Finna-söktjänster. Med de mångsidiga sökfunktionerna hittar man enkelt och snabbt miljontals olika material.

Över 470 inhemska kundorganisationer medverkar i Finna.

Finto

Tesaurus- och ontologiservice Finto erbjuder en centraliserad publiceringskanal för tesaurusar, ontologier och klassificeringar. Finto innehåller de centrala tesaurusar och ontologier som behövs vid innehållsbeskrivning i Finland, till exempel ALLFO - Allmän finländsk ontologi och  Metadataordlistan. Därutöver erbjuder Finto normgivande namnformer i KANTO - Nationella aktörsnamn, geografisk information i ALLFO-orter, osv. som behövs vid beskrivning. Dessa kan via tjänsten användas i andra program med hjälp av mångsidiga gränssnitt.

Finto AI

Finto AI kan indexera text på tre språk: finska, svenska och engelska, samt ge förslag baserade på ALLFO (Allmän finländsk ontologi, också kallad YSO). Finto AI kan användas antingen via webbformulär eller ett gränssnitt (REST-API).

ISBN-nummer

ISBN-numret identifierar böcker som är avsedda för offentligt bruk. Finlands nationella ISBN-central svarar för tilldelningen av ISBN-nummer i Finland. Centralen upprätthåller ett nationellt förlagsregister och förmedlar information om finländska förläggare för nationellt och internationellt bruk.

ISMN-nummer

ISMN-numret identifierar musikalier som är avsedda för offentligt bruk. Finlands nationella ISBN-central svarar även för tilldelningen av ISMN-nummer i Finland. Centralen upprätthåller ett nationellt förlagsregister och förmedlar information om finländska förläggare för nationellt och internationellt bruk.

ISNI

ISNI är en identifikator som (International Standard Name Identifier) identifierar globalt, unikt och permanent personers och organisationers identiteter. Med hjälp av ISNI går det att skilja på personer och organisationer med samma eller liknande namnformer. ISNI knyter samman de varierande namnformerna på en person eller organisation. (t.ex. olika translitterationer på samma namn).